برنامه ملی تحکیم ثبات

sakina_admin
تحکیم ثبات

Due

-

برنامه ملی تحکیم ثبات به هدف اعمار زیربنای ادارات دولتی، تقویت حکومتداری محلی و ایجاد فرصت های کاری به هموطنان ایجاد گردیده و از این طریق تا کنون ۲۸۱ پروژه ساختمانی و زیربنایی در ۳۴ ولایت کشور تطبیق گردیده است.

این پروژه ها شامل اعمار ۴۷ تعمیر اداری ولایات، ۱۲۰ تعمیر و مجتمع اداری ولسوالی ها، ۲ کلنیک صحی، ۲۲ مکتب، ۱ پوهنتون، ۱ ستدیوم ورزشی، ۱۱ تعمیر اداری ریاست های سکتوری، ۴ کتابخانه و ۷۳ پروژه مختلف ساختمانی بوده که طی سال ۱۳۹۷ به پایه اکمال رسیده است.

با تطبیق این پروژه ها، حکومتداری محلی به گونه قابل ملاحظه تقویت و سطح عرضه خدمات به هموطنان بهبود یافته و برای ۱۶۳۹۶ هموطن به طور مستقیم و حدود یک صد هزار دیگر به گونه غیر مستقیم فرصت های کاری مساعد شده است.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

6 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new