وظایف عمده وزارت

وظایف عمده وزارت

بخش پلان‌گذاری شهری

وزارت شهرسازی و مسکن در راستای توسعه شهرهای افغانستان با طرح و ترتیب پالسی ها، استراتژی ها و برنامه های شهری به تنظیم و انکشاف شهرهای کشور پرداخته و پلان های مانند پلان های جامع ملی کشور، پلان های منطقوی، پلان های جامع و استراتژیک شهری، پلان های تفصیلی، پلان های اصلاحی، تعدیلی و زیربنایی را طرح و ترتیب می نماید.

طرح و ترتیب پلان های بهسازی شهری، نوسازی شهری،  شبکات زیربنایی مانند آبرسانی، فاضلاب شهری، حمل و نقل از دیگر وظایف عمده در این بخش است و همچنان در  این بخش به حفاظت از شهرهای قدیمی و آثار باستانی شهرها و تنظیم مجدد شهری می پردازد.

---------------

بخش امور ساختمانی، مسکن و انکشاف زون ها

وزارت شهرسازی و مسکن در بخش امور ساختمانی، مسکن و انکشاف زون ها با ایجاد شهرها و شهرک ها و اعمار مسکن و ساختمان ها، شهرها را انکشاف داده و طرح تهیه مسکن را ترتیب و تهیه می نماید.

ترتیب پالسی تهیه مسکن، طرح نوسازی مسکن، توزیع اپارتمان ها، طرح ایجاد مجتمع های مسکونی، مطالعات اجتماعی، اقتصادی ، محیط زیستی و جغرافیایی پروژه های شهری از دیگر وظایف در این بخش است.

این وزارت همچنان طراحی و دیزاین نقشه های مهندسی ساختمان های دولتی، برآورد و قیمت گذاری اعمار تعمیرات دولتی، تحقیق و مطالعات سیستم های جدید ساختمان سازی، بررسی و نظارت از پروژه های ساختمانی را در شهرها با درنظرداشت پالسی این وزارت به عهده دارد.

از دیگر مسوولیت ها در این بخش ایجاد صندوق وجهی مسکن و تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در عرصه اعمار مسکن و انتقال زمین و املاک دولتی برای پروژه های شهری و توسعه زون های شهری می باشد.

-----------------

بخش مالی و اداری

بخش مالی و اداری این وزارت، تنظیم امور بودجه، تدارکاتی و نظارت از تحقق وظایف محوله و اجراآت کارمندان این وزارت را به عهده دارد.

از وظایف اساسی دیگر در این بخش نیازسخنی منابع بشری، بازنگری تشکیلاتی، جذب کادر جوان، متعهد و با ظرفیت برای وزارت، ترتیب بودجه عادی و انکشافی سالانه وزارت، تهیه، تنظیم و مراقبت اجناس دفتری مورد ضرورت،  تنظیم استفاده از تکنالوژی، ارزیابی و ارتقای ظرفیت کارمندان، جمع آوری عواید، تنظیم حجم وظایف و تدوین پالسی ها و قوانین مورد ضرورت این وزارت می باشد.

 

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months 4 weeks ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new