شماره و ایمیل آدرس ریاست های مرکزی

شماره

ریاست / آمریت

اسم

وظیفه

شماره تماس

ایمیل آدرس

 1.  

ریاست دیزاین زیر بنا های شهری

انجنیر محمد یوسف "سالک"

وارسی کننده

0787371951

Yousafsalek87@gmail.com

 1.  

ریاست عواید

مولوی ذاکر الله  "ذاکری"

رئیس

0777817668

0797766224

Revenuemudl4@gmail.com

 1.  

ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی

احمد صمیم "فقیری"

وارسی کننده

0799430902

Samim.afg@live.com

 1.  

ریاست منابع بشری

معروف جان "جبارخیل"

رئیس

+93770141516

marufjan.cbr2016@gmail.com

 1.  

ریاست منابع بشری

پشتون مراد

آمر ارتقا ظرفیت

0774605421

 

 1.  

ریاست مالی

محمد عارف "عبرت"

رئیس

0799550862

arifibrat@gmail.com

 1.  

ریاست برنامه بهسازی ساحات غیر پلانی

حبیب الرحمن اوریاخیل

رئیس

0764535651

Enghabib2002@yahoo.com

 1.  

ریاست برنامه بهسازی ساحات غیر پلانی

غلام حضرت سلطانی

انجنیر تحلیل

0775155325

 

 1.  

ریاست سنجش برآورد

انجنیر محمد رومل         " هاشمی "

وارسی کننده

0731438943

Hashimi059@gmail.com

 1.  

ریاست سنجش برآورد

مازیار مرادیان

کارمند

0772218191

 

 1.  

ریاست طرح مهندسی و لند سکیپ

دیپلوم مهندس عبیدالله "صافی"

وارسی کننده

0799425131

Obaid.saffay@gmail.com

 1.  

ریاست طرح مهندسی و لند سکیپ

محمد فیاض سروری

کارمند

0764530687

 

 1.  

آمریت آرشیف تخنیکی

انجنیر بدلون "امیری"

آمر آرشیف تخنیکی

0789485847

Mirwaisaria200@yahoo.com

 1.  

ریاست تدارکات

حاجی محمد "مسعود"

رئیس دفتر

0775259871

 

 1.  

ریاست حفاظت از شهر های قدیم

ماستر مهندس محمود جان دوست

وارسی کننده

0729800424

Dos.mahmood@gmail.com

 1.  

ریاست حفاظت از شهر های قدیم

انجنیر فردوس سعیدی

مدیر عمومی ساختمانی

0791363837

 

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new