پروژه رهایشی شهرک پیروزی

پروژه رهایشی شهرک پیروزی در سال  ۱۳۸۶ ایجاد و هم اکنون در ساحه ده سبز مربوطات ناحیه نزدهم شهر کابل در حال تطبیق است.

هدف از ایجاد پروژه رهایشی پیروزی؛ اعمار سرپناه برای نیازمندان به خصوص مامورین دولت و قشر کم درآمد و بی بضاعت می باشد. ایجاد فرصت های شغلی، کاهش تراکم نفوس شهر کابل، بهبود محیط زیست سالم و کاهش روز افزون قیمت مسکن از پیامد های مثبت تحقق این پروژه است.

این شهرک در ۸۸۰۰ نمره زمین رهایشی حویلی دار و 417 بلاک رهایشی با نظرداشت ساحات صنعتی، خدماتی و زیربنایی، تعلیمی و تحصیلی اعمار می گردد.

کار زیربنایی شهرک یاد شده شامل پلان تفصیلی و احداث ۳۷ کیلومتر سرک، تمدید ۲۳ کیلومتر شبکه آبرسانی و تمدید ۲۰ کیلومتر شبکه فضلاب در مرحله اول، دیزاین تمامی سرک های داخلی شهرک، دیزاین ساحه هنگر مواد غذایی، ساختمان ذخیره آب آشامیدنی، حویلی های رهایشی با تیپ های مختلف،3 تیب بلند منزل های رهایشی، شبکه آبرسانی، شبکه کانالیزاسیون، شبکه برق عمومی، حفر ۷ حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی و اعمار دروازه های دخولی و خروجی تکمیل گردیده است.

بودجه منظور شده این پروژه برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۳۸ ملیون افغانی بوده که از سوی وزارت مالیه تمویل می گردد.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new