برنامه ساختمان های عامه و دولتی

sakina_admin
ساختمان های عامه و دولتی

Due

-

برنامه ساختمان های عامه و دولتی وزارت شهرسازی و اراضی عمدتاً به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم و عرضه خدمات بهتر به هموطنان در بخش طرح و تطبیق پروژه های ساختمانی عامه و دولتی کشور فعالیت می نماید.

از طریق این برنامه تا کنون 565 پروژه شامل ساختمان ادارات دولتی، کلنیک های صحی، ورزشگاه ها، کتابخانه ها، موزیم، کودکستان ها، مساجد و اماکن تعلیمی و تحصیلی تطبیق گردیده و قرار است طی سال جاری کار اعمار 208 پروژه ساختمانی در سطح مرکز و ولایات آغاز گردد.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months 4 weeks ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new