مدیریت زمین و املاک دولتی

Anonymous (not verified)
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۳۴
املاک

مطابق به ماده ۷۶ قانون جدید شاروالی ها؛ مدیریت، مراقبت و استفاده موثر و معقول از املاک و زمین های دولتی از مسولیت های عمده وزارت شهرسازی و اراضی می باشد. زمین و املاک دولتی منحیث سرمایه ثابت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور داشته و خوشبختانه طرزالعمل مربوطه از سوی شورای عالی توسعه شهری تصویب گردیده، که عنقریب  پروژه های متعدد اقتصادی و سرمایه گذری از این رهگذر تحقق یافته، زمینه های لازم جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و افزایش عواید ملی مهیا و فرصت های خوب شغلی به هموطنان ایجاد می گردد.

روند سروی و ثبت زمین های دولتی در کشور آغاز گردیده و طی یک سال گذشته؛ حدود ۴ میلیون جریب زمین و املاک دولتی سروی و ثبت و با این ابتکار حکومت، نه تنها از غصب بیشتر زمین دولتی جلوگیری به عمل آمده، بلکه شرایط مناسب و معقول استفاده موثر از زمین، منحیث سرمایه ثابت به نسل های آینده نیز مساعد گردیده است.

قرار است این وزارت 20 پروژه بزرگ و متوسط سرمایه گذاری را به ارزش 1.5 میلیاد دالر بالای زمین و املاک دولتی در شهر کابل و دیگر ولایات اعلام نماید، که نمونه خوبی از استفاده موثر از زمین و املاک دولتی خواهد بود. با استفاده از زمین و املاک دولتی بعض نقاط مرکزی شهر ها تنظیم مجدد خواهد شد، امری که روی کاهش ازدحام ترافیک شهری، ایجاد و توسعه ساحات سبز و عامه داخل شهر ها اثر گذار است.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

6 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new