گالری رسانه

د کور او ښار جوړولو وزارت فعالیتونه په تیرو دوه اونیو کې

فعالیت های وزارت شهرسازی و مسکن در دو هفته ګذشته

د کور او ښار جوړولو وزارت فعالیتونه په تیرو دوه اونیو کې

فعالیت های وزارت شهرسازی و مسکن در دو هفته ګذشته

د کور او ښار جوړولو وزارت فعالیتونه په تیرو دوه اونیو کې

فعالیت ها و دست اورد های وزارت شهرسازی و مسکن در دو هفته ګذشته

قصه های زندگی و کاری با حمدالله نعمانی وزیر شهرسازی

قصه های زندگی و کاری با حمدالله نعمانی وزیر شهرسازی

د کور او ښار جوړولو وزارت فعالیتونه او لاسته راوړنی په تیرو دوه اونیو کې

فعالیت ها و دست اورد های وزارت شهرسازی و مسکن در دو هفته ګذشته

قسمت از صحبت های محترم مولوی حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهر سازی و مسکن

قسمت از صحبت های محترم مولوی حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهر سازی و مسکن

صحبت محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرا ا.ا.ا

صحبت محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرا ا.ا.ا

گزارش تصویری سمینار شش روزه برای ارتقای ظرفیت کارمندان

گزارش تصویری سمینار شش روزه برای ارتقای ظرفیت کارمندان

Pagination

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

2 weeks 6 days ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1