وظایف عمده وزارت

تنظیم امور زمینداری

مصون ساختن ملکیت های شخصی، دولتی، عامه و وقفی در صدر پلان های وزارت شهرسازی و اراضی قرار داشته و برای این امر پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت با استفاده از تکنالوژی معاصر روی دست است.

طبق پلان قرار است تا آخر سال ۲۰۱۹ برای ۴۰ هزار خانه و تا آخر سال 2020  میلادی برای 50 هزار خانه در ساحات غیر رسمی شهر های کابل، قندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، بامیان، فراه و نیلی سند ملکیت توزیع و در این پروسه؛ 3 میلیون هموطن به صورت مستقیم از مزایای لازم مستفید گردند.

از سوی دیگر با توجه به اولویت استرداد زمین های مغصوبه دولتی و برابر ساختن شرایط مناسب استفاده معقول و موثر از این زمین ها، تا کنون ۵۰۰ هزار جریب زمین دولتی استرداد و بخش قابل ملاحظه آن به منظور تطبیق پروژه های انکشافی مورد استفاده قرار گرفته است.

علاوه بر این؛ با تصفیه بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار جریب زمین دولتی و همچنان انتقال بیش از ۲۴۰ هزار جریب زمین دولتی به جانب ادارات متقاضی دولت؛ فرصت های لازم تطبیق پروژه های عام المنفعه حکومت برای مردم در سطح کشور فراهم گردیده است.


برنامه ریزی ملی و شهری

شهرسازی در کشور از یک حالت غیر منظم و عکس العملی با پلانگذاری فضایی در سطح کشور، زون ها و ولایات  متحول خواهد شد، که متضمن ارتباطات تاریخی و منطقوی مردم است. چارچوب طراحی شهر کابل در شش جلد تکمیل و تحت تطبیق بوده، هکذا کار روی ترتیب چهارچوب طراحی پنج شهر دیگر آغاز گردیده و قرار است برای تمامی شهر های کشور چهارچوب های شهری ترتیب و زمینه مبدل شدن شهر ها به انجن های رشد اقتصادی فراهم گردد.

در مطابقت با قانون شهر سازی؛ شاروالی های که از خود خلاقیت و ابتکار نشان دهند؛ مستحق بودیجه تشویقی می گردند و قبلاَ در زمینه بودجه تدارک دیده شده است.

همچنان سرنوشت شهرک های غیر قانونی و غیر معیاری عنقریب ذریعه یک سند تقنینی معلوم گردیده و اقدامات عاجل برای معیاری سازی و قانونمند شدن این شهرک ها روی دست است. هکذا به هدف جلوگیری از انکشاف بی رویه و غیر معیاری شهرها و ساختمان های غیر معیاری؛ ادارۀ رسیدگی به تخلفات شهری و ساختمانی و به منظور به میان آوردن یک نظام معماری اسلامی و افغانی؛ ادارۀ انکشاف نظام انجینری و مهندسی اسلامی و افغانی ایجاد شده است.


تنظیم امور ساختمانی

وزارت شهرسازی و اراضی طی سه سال اخیر کار تطبیق ۷۹۷ پروژه ساختمانی را در کشور آغاز کرده است. این پروژه ها در سکتور های تعلیمی و تحصیلی، صنعتی، زراعتی، صحی، ورزشی، دینی و مذهبی، اداری و اجتماعی بوده که در ۳۴ ولایت کشور در حال تطبیق می باشد.

از مجموع این پروژه ها، ۷۲ پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده، ۲۶۰ پروژه در حال تطبیق بوده، ۱۸۳ پروژه در مرحله تدارکات قرار داشته، ۱۲۹ پروژه تحت دیزاین و ۶۵ پروژه دیگر در تحت سروی می باشد.


تنظیم امور مسکن

با تصویب پالیسی مسکن در شورای عالی توسعه شهری؛ زمینه های لازم تهیه مسکن برای هموطنان اعم از قشر کم در آمد، متوسط درآمد و بلند درآمد مساعد گردیده و با عملی شدن این پالیسی؛ مسکن مناسب برای معلمین، افسران و ورثه شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، متقاعدین، عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی، مامورین دولتی و تمامی اقشار جامعه تهیه خواهد شد. به منظور عملی شدن این همه پلان ها صندوق وجهی مسکن ایجاد گردیده که از منابع مختلف تمویل خواهد شد.

با استفاده از زمین های ثبت شده در بانک زمین دولتی؛ 12 هزار جریب زمین، شامل 16000 نمره رهایشی از طرف این وزارت در ولایات ننگرهار، هرات و کابل تخصیص یافته  و تمامی مراحل سروی و پلانگذاری زمین اختصاص یافته به شمول پلان تفصیلی آن تکمیل گردیده و عنقریب به عودت کنندگان توزیع می گردد.


مدیریت زمین و املاک دولتی

مطابق به ماده ۷۶ قانون جدید شاروالی ها؛ مدیریت، مراقبت و استفاده موثر و معقول از املاک و زمین های دولتی از مسولیت های عمده وزارت شهرسازی و اراضی می باشد. زمین و املاک دولتی منحیث سرمایه ثابت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور داشته و خوشبختانه طرزالعمل مربوطه از سوی شورای عالی توسعه شهری تصویب گردیده، که عنقریب  پروژه های متعدد اقتصادی و سرمایه گذری از این رهگذر تحقق یافته، زمینه های لازم جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و افزایش عواید ملی مهیا و فرصت های خوب شغلی به هموطنان ایجاد می گردد.

روند سروی و ثبت زمین های دولتی در کشور آغاز گردیده و طی یک سال گذشته؛ حدود ۴ میلیون جریب زمین و املاک دولتی سروی و ثبت و با این ابتکار حکومت، نه تنها از غصب بیشتر زمین دولتی جلوگیری به عمل آمده، بلکه شرایط مناسب و معقول استفاده موثر از زمین، منحیث سرمایه ثابت به نسل های آینده نیز مساعد گردیده است.

قرار است این وزارت 20 پروژه بزرگ و متوسط سرمایه گذاری را به ارزش 1.5 میلیاد دالر بالای زمین و املاک دولتی در شهر کابل و دیگر ولایات اعلام نماید، که نمونه خوبی از استفاده موثر از زمین و املاک دولتی خواهد بود. با استفاده از زمین و املاک دولتی بعض نقاط مرکزی شهر ها تنظیم مجدد خواهد شد، امری که روی کاهش ازدحام ترافیک شهری، ایجاد و توسعه ساحات سبز و عامه داخل شهر ها اثر گذار است.

 

ښاغلی مولوي حمدالله نعماني

 

6 میاشتې 2 اونی ago

د خپل خدای، مسلمان ملت او هېواد پر وړاندې ځان مسئول ګڼو اوخپله دنده ګڼو چې د ښاري پراختیا، اقتصادي او ټولنیزې ودې او چاپېریال ساتنې ته کار وکړو.
ژمن یوو او هڅې مو پیل کړي چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په یو خدماتي او ځواب ویونکي وزارت بدل کړو چې تل به د ابادۍ او ټولګټو پروژو د پلې کولو لپاره کار کوي او دغه برخه کې به روڼتیا، هڅونې او کارموندنې ته زمینه برابره کړو.

د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست
minister image new 1