تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت شهرسازی و اراضی

Anonymous (not verified)
petrol

Publish Date

Closing Date

امارت اسلامی افغانستان
وزارت شهر سازی و اراضی
ریاست تدارکات
دعوت به داوطلبی

تاریخ : ۳ /محرم /۱۴۴۴ مطابق: ۱۰ /اسد /۱۴۰۱
عنوان:( تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت شهرسازی و اراضی)
شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1401/G-001

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی ( تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت شهرسازی و اراضی) اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور رایگان از ریاست تدارکات، وزارت شهرسازی و اراضی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ ۲۴/ محرم/ ۱۴۴۴ مطابق ۱/ سنبله/ ۱۴۰۱ به ریاست تدارکات وزارت شهرسازی و مسکن واقع در مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی ناحیه نهم شهر کابل، افغانستان ارایه نماید.آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 132000 یکصدوسی و دو هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00قبلاز ظهر ۲۴/ محرم/ ۱۴۴۴مطابق ۱/ سنبله/۱۴۰۱ در تالار کنفرانس معینت مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی تدویر میگردد، نوعیت و مقدار تیل پطرول A- 92 (15500) لیتر و تیل دیزل L02-62 (30000) لیتر.

معیارات ارزیابی شماره
قابل تطبیق نیست حد اقل حجم معاملات و یا عواید لازم امور اجناس برای داوطلب برنده در 5 سال اخیر 1
قابل تطبیق نیست تجریه مشابه یک قرارداد و یا دو قرارداد 2
مبلغ 879000 هشت صدو هفتادو نه هزار افغانی سرمایه نقدی 3
مبلغ 132000 یکصدو سی و دو هزار افغانی تضمین آفر 4
نوت: (1) : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود،
(2) : شرطنامه بصورت سافت به داوطلبان توزیع میگردد.

Acting Minister of Urban Development and Housing

7 months 4 weeks ago

We hold ourselves accountable to our God, the Muslim nation and our country, and we consider it our duty to work for urban development, economic and social development and environmental protection. We are committed and have begun our efforts to transform the Ministry of Urban Development and Land into a service and responsive ministry that will always work for the implementation of development and welfare projects and provide transparency, incentives and employment opportunities in this area.

Mr. Hamdullah Nomani
wazir-image-new

More tenders

Wed, Jun 10 2020 12:05 PM kabul
Background image

Procurement of Network design for 7 OC Offices.

RFB Reference No.: ALASP/G-24

Loan No./Credit No./ Grant No.: TF-0A9598

Project ID-P164762

1. The Afghanistan Land Administration System Project (ALASP) of MUDL has received . . .

Wed, Jun 10 2020 12:00 PM kabul
Background image

Procurement of firewalls and installation for 9 OC Offices

Loan No./Credit No./ Grant No.: TF-0A9598

Project ID-P164762

RFB Reference No.: ALASP/G-26

1.  The Afghanistan Land Administration System Project (ALASP) of MUDL has received . . .

Wed, Jun 10 2020 11:58 AM kabul
Background image

Procurement of Solar System (lot one) and UPS (lot two) for 9 OC Offices

RFB Reference No.: ALASP/G-18

Loan No./Credit No./ Grant No.: TF-0A9598

Project ID-P164762

1. The Afghanistan Land Administration System Project (ALASP) of MUDL has received . . .

Back to tenders