اسناد حکومتداری

# اسناد حکومتداری   تاریخ نشر در ویب سایت
۱۰ مقرره ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۴ ستراتیژی ارتباطات وزارت   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۸ تفاهم نامه بند کجکی شماره دوم   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۲ تفاهمنامه تهیه و توزیع سند ملکیت   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۸

طرزالعمل بهسازی ساحات غیر پلانی

  ۳۰ سنبله ۱۳۹۹
۳۹ Environmental and Social Management Plan (ESMP)    ۲۹ حمل سال ۱۴۰۰
۴۰ Grievance Redress Mechanism (GRM) Operations Manual   ۲۹ حمل سال ۱۴۰۰

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months 4 weeks ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new