پروژه مسکونی مساعدت کشور چین (نیله باغ)

پروژه مسکونی مساعدت کشور چین (نیله باغ)

تاریخچه

موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی و تخنیکی قبل از دولت امارت اسلامی با جمهوری خلق چین به تاریخ 28 اکتوبر 2014 م در شهر بیجنگ به امضا رسیده و هم‌چنان امضای توافقنامه به تاریخ سوم نوامبر 2015 م با معاون رییس جمهوری خلق چین  صورت گرفته که طی آن تعهد بودجوی 500 میلیون یوان (تقریباً 71 ملیون دالر) جهت اعمار فاز اول در نظر گرفته شده است.

پروژه توسط کمیسیون تدارکات ملی به مناقصه سپرده شد، طی جلسه آفر گشایی مورخ 8 جون 2019 برابر به 18/03/1398 خورشیدی که در سالن آفرگشایی تدارکات ملی برگزار گردیده و بعد از ارزیابی اسناد و مدارک، گزارش ارزیابی جهت تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون محترم تدارکات ملی راجع گردیده و طبق تحقق فیصله مؤرخ 12/12/1398 کمیسیون تدارکات ملی پس از طی مراحل تدارکاتی امور ساختمانی آن به جانب قراردادی (MCC19)مورخ اول سپتمبر 2020 م به ارزش مجموعی 71 میلیون دالر امریکایی با وزارت شهرسازی و مسکن منعقد گردیده است.

هدف پروژه:

هدف کلی پروژه این است تا 1400 واحد مسکونی (1400 باب آپارتمان رهایشی) باکیفیت را در قالب یک شهرک، با تمامی زیربناهای آن اعمار گردد.

دیگر اهداف این پروژه مسکونی نیز به صورت زیر اند:

1. رسیدگی به مشکلات مسکن برای مأمورین کم درآمد خدمات ملکی کشور در شهر کابل.

2. بلند بردن سطح معیشتی جوامع محلی، به طور مستقیم و غیر مستقیم.

منابع تمویل:

مصارف ساختمانی پروژه به شکل مجموعی از طریق کمک بلاعوض کشور چین تمویل می‌گردد.

پیشرفت کار: تهداب 10 باب بلاک رهایشی کانکریت ریزی گردیده است.

دستاورد ها:

سروی، طرح و دیزاین پروژه و تاییدی تمویل کننده، انتقال زمین ساحه به وزارت شهرسازی و مسکن و واگذاری ساحه به قراردادی، پروسه تدارکات و اعطای قرارداد به شرکت ام سی سی 19 ، انتقال مقبره‌های موجود در ساحه به منطقه غرب کابل و قطع اشجار موجود در ساحه، تکمیل و اصلاح نقشه‌های تخنیکی منضمه در قرارداد ارسالی به اداره تدارکات ملی و کمپنی برنده (MCC19) برای قابلیت تطبیق در ساحه و کانکریت ریزی ده بلاک رهایشی از دستاوردهای مهم در این پروژه است.

پلان آینده:

  1. آغاز مجدد کار عملی پروژه.
  2. اجرای امور ساختمانی در مطابقت با نقشه‌ها و دیزاین‌ها و لیست مشخصات تخنیکی.
  3. آغاز کار تهداب‌ها برای بلاک‌های رهایشی و هم‌چنان طبقات هم‌کف و ساخت ذخایر ارتفاعی آب در دو قسمت مطابق به پلان تفصیلی.
  4. پلان گزاری تخنیکی اجرای کار جهت تسریع پروسه کارهای عملی و نظارت از کارهای ساختمانی مطابق به دیزاین.
  5. اصلاحات در دیزاین ساختمان‌ها و شبکات زیربنایی و تایید شاپ دراونگ شرکت قراردادی چینایی MCC19 .

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new