50 بست های اعلان شده وزارت شهرسازی و مسکن از طریق رقابت آزاد

org_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ - ۱۰:۲۴
انڅور

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت شهرسازی و مسکن واقع در مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی ناحیه نهم شهر کابل، افغانستان

وزارت شهرسازی و مسکن به تعداد ۵۰ بست کمبود خویش از تاریخ ۱۴۴۴/۰۹/۱۳ الی ۱۴۴۴/۰۹/۲۵جهت استخدام افراد لایق و شایسته از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده.

هموطنان عزیز ما می‌توانند فورم در خواستی را از لینک های ذیل و یا از امریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت شهرسازی و‌مسکن دریافت  نموده طبق رهنمود منتشره بعد از خانه پوری به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت شهرسازی و مسکن تسلیم نمایند.

رهنمود  لیست کمبود و لایحه وظایف

https://drive.google.com/file/d/1Qy58sYhaGl4RZEbx1HDGrMLYyTa6zCy7/view?usp=share_link

فورم درخواستی

https://docs.google.com/document/d/1CKen2lRhe9jHDyYIapbwdU1hucjF_WXQ/edit?usp=share_link&ouid=117952061796915824698&rtpof=true&sd=true

Documents

فورم درخواستی

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new

Related VacanciesShow all

Back to vacancies