شماره های تماس دفتر مقام، معینیت ها و روسا

اسم

وظیفه

شماره تماس

آدرس دفتر

محمد کمال افغان

 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

۰۲۰۲۳۰۰۷۱۲

وزارت شهرسازی و اراضی

اسحاق اکبری

هماهنگ کننده دفتر مقام وزارت

۰۷۸۹۱۱۱۱۵۵

۰۷۹۴۲۲۲۵۵۵

وزارت شهرسازی و اراضی

محمد علی سلیمی

سکرتر دفتر مقام وزارت

۰۷۹۹۰۳۰۰۰۶

۰۲۰۲۳۰۰۳۳۹

وزارت شهرسازی و اراضی

سیف الرحمن لودین

معینیت امور مسکن

۰۷۷۷۴۱۲۴۲۳

وزارت شهرسازی و اراضی

ناصر صدیقی

معینیت مالی و اداری

۰۷۹۶۱۱۶۶۶۶

وزارت شهرسازی و اراضی

نذیر

معینیت امور ساختمان های عامه

۰۷۰۰۰۱۲۴۵۵

قصبه جوار تصدی خانه سازی

حمید هاشمی

معینیت امور شهرسازی

۰۷۱۱۱۱۱۰۳۶

وزارت شهرسازی و اراضی

احمد صمیم

معینیت امور زمینداری

۰۷۹۴۱۹۳۱۹۳

دارالامان، جوار قصر

مصطفی سربلند

معینیت امور خصوصی سازی

۰۷۹۹۰۰۵۵۴۳

سینمای پامیر تعمیر ۱۴ منزله

 

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

6 months 2 weeks ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1