سکتور ورزش

sakina_admin
سپورت

Due

-

طی پنج سال اخیر؛ موازی ۴۹۷ جریب زمین دولتی برای اعمار میدان های کرکت در ۱۶ ولایت، موازی ۱۴ جریب زمین دولتی برای اعمار اکادمی های کرکت در ۱۰ ولایت و همچنان موازی ۵۶۹ جریب زمین دولتی به مقاصد مختلف ورزشی در ۱۶ ولایت به جانب ادارات تطبیق کننده انتقال گردیده است.

وزارت شهرسازی و اراضی مجموعاً ۶ پروژه بزرگ دیگر شامل 4 ساختمان اداری آمریت‌های تربیت بدنی و ورزش و اعمار دو میدان کرکت را تحت کار دارد.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

2 weeks 4 days ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1