سکتور انرژی و آب

sakina_admin
Energy and Water

Due

-

وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی با ادارات تطبیق کننده؛ فرصت تطبیق 24 پروژه بزرگ ملی را در سکتور آب و برق ایجاد کرده است. این وزارت به حیث اداره همکار نقش اساسی را در بخش های تصفیه زمین، تثبیت حق مالکیت، ارزش‌یابی و قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌ها و استملاک جایداد های مسیر پروژه به عهده دارد.

این پروژه ها در برگیرنده اعمار  بند مچلغو در پکتیا، توسعه بند برق کجکی در هلمند، سربند هرات، ساحات آبریزه و انکشافی بند سلما در هرات، تصفیه بند شادیان در بلخ، تصفیه بند شورآبه در سرپل، بند چهارتوت در فاریاب و بند دهله در قندهار می باشد.

به همین ترتیب؛ دستگاه برق پوزه ‌لیچ در غور، لین برق انتقالی کاسا یک هزار، پروژه ۵۰۰ کیلوولت لین انتقالی شبرغان – دشت خواجه الوان، لین برق دشت خواجه الوان – کابل، لین برق 220 کیلو ولت ارغندی – غزنی، تولید برق گازی در بلخ، لین برق انتقالی ۵۰۰ کیلو ولت آقینه – شبرغان، لین برق انتقالی ۲۲۰ کیلو ولت شبرغان – مزار شریف، لین برق انتقالی ۲۲۰ کیلو ولت کابل – جلال آباد، سب ستیشن ۲۲۰ کیلو ولت جلال آباد، پروژه سولری ۱۰ کیلو ولت نغلو، پروژه سولری ۲۰ میګا ولت نغلو، سب ستیشن ۲۲۰ کیلو ولت در کنر، سب ستیشن توزیعی برق در بامیان، لین انتقالی برق 220 کیلو ولت غزنی – قندهار و لین انتقالی ۲۲۰ کیلو ولت ارغندی – غزنی از شمار پروژه های تحت کار در سکتور انرژی، برق و آب می باشد.

در کنار این موازی 1776 جریب زمین دولتی به هدف احداث سب ستیشن برق به جانب اداره متقاضی انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی همچنان مسوولیت تصفیه، تثبیت حق مالکیت، قیمت‌گذاری، ارزش‌یابی، اسکان مجدد متضررین پروژه و سایر بخش‌های تنظیم امور زمینداری مسیر پروژه تاپی به طول ۸۱۴ کیلومتر را به عهده دارد.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

2 weeks 4 days ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1