Connect with us

وزارت شهرسازی ومسکن به منظور انسجام هر چه بهتر در زمینه شهر سازی، پلان گذاری شهری ونظارت ومراقبت سیستماتیک را در برنامه کاری خود دارد.

ماموریت ما

وزارت شهرسازی ومسکن به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهرهای دارای تسهیلات شهری، بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار در قبال همه امورشهری در کشور مسولیت دارد.

دیدگاه ما

شهر های مصئون و فعال باید مرکز رشد اقتصادی و محیط زیست سالم باشد و مردم در آن زندگی مرفع و عاری از همه مشکلات شهری داشته باشند.

هدف ما

ایجاد نظام شـــهری مطلوب به نحوی که همه مناطق کشـــور به خدمات لازم دستـــرسی داشــته باشنــد، ایجاد شهرهای سالم بر پایه اصول انکشاف پایدار، فراهم نمودن دسترسی تمام شهروندان به خدمات اساسی و زیربنایی و تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن.

لینک های سریع

اخبار و رویدادها

اخبار و فعالیت ها و گزارشات کاری وزارت شهر سازی و مسکن را از این بخش دیده میتوانید، تا در قسمت معلومات شما راجع به این وزارت افزوده و پرسش های که در ذهن شما خطور میکند، همرای ما شریک سازیند.

اعلان کاریابی

برای جستجوی وظایف جدید از این قسمت دیدن نمایید.

اعلان داوطلبی

اعلانات داوطلبی وزارت شهر سازی و مسکن را از این دریچه دیده میتوانید.

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد

جهت دانستن، تصمیم اعطایی قرار داد از این بخش دیدن نمایید.

قراردادهای اعطا شده

برای دیدن قرار داد های اعطا شده به شرکت ها و موسسات که برنده داوطلبی گردیده، ازین بخش دیدن نمایید.

تماس با ما

جهت معلومات بیشتر با ما در تماس شوید.

آخرین ویدئو
مستند وزارت شهر سازی و مسکن

برنامه های ما

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری به هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری یک محیط شهری از طریق تدوین برنامه ها و طرح های برای شهرها از قبیل ماسترپلان ها، پلان های استراتیژیک …

برنامه مسکن

از آنجایی که وزارت شهرسازی ومسکن مؤظف به تأمین مسکن مناسب، برای شهروندان افغانستان است و از گذشته تا حال در زمینه تهیه مسکن مناسب برای شهروندان …

برنامه ساختمان

یکی از مسایل مهم در عرصه ساختمان سازی در افغانستان، ساخت و ساز معیاری، سبک و مدل ساختمان‌ها می باشد، چون ساختمان ها نماد اقتصادی و فرهنگی یک کشور است …

برنامه زیرساخت شهری

زیرساخت های شهری بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تاسیسات و تجهیزات شهری عوامل عناصر و فرایندهایی از کالبد و فضای شهری هستند …

هر سوالی دارید؟ فرم زیرراپرکنید! ما امیدواریم که از تو خبری بشنویم.