معین مالی و اداری

زندگی نامه محترم انجنیر حامد جلیل صافی معین مالی و اداری


  

محترم انجنیر حامد جلیل صافی در سال 1356 هـ.ش در ناحیه سوم شهر کابل به دنیا آمد و دوران کودکی را به آغوش گرم خانواده روحانی سپری نموده و موصوف در سال 1363 هـ.ش شامل مکتب دُرخانی شد، در سال بعدی با خانواده اش به ایالت پشاور پاکستان مهاجر شده و دوران مکتب را در لیسه سید جمال الدین پشاور پاکستان تمام نمود، موصوف در 1376 هـ.ش شامل پوهنتون و در سال 1380 از رشته انجنیری ساختمانی پوهنتون کابل فراغت حاصل کرد.

 انجنیر حامدجلیل در سال 1380 هـ.ش دوباره عازم کشور پاکستان شده و در طی سال های (1380-1382 هـ.ش) بر علاوۀ کار با مؤسسات غیردولتی پروژه ی دوره ماستری پوهنتون پریستون کشور پاکستان را در رشته اداره تجارت با تخصص در مدیریت منابع بشری نیز به پایان رسانید.

     محترم حامدجلیل در سال 1382 هـ.ش برای خدمت به هموطنان عزیز از کشور پاکستان دوباره به وطن بازگشته و الی جدی 1384 در مؤسسه بنیاد انکشافی سنایی به حیث آمر دیپارتمنت انکشاف برنامه ها ایفای وظیفه نمود. در اواخر سال 1384 موصوف در ریاست بودجه وزارت مالیه به حیث مسؤل انسجام کمک های خارجی کار خویش را در حکومت آغاز نمود و الی اسد سال 1391 به صفت رییس انسجام کمک های خارجی ایفای وظیفه نمود. موصوف ضمن اینکه ریاست انسجام کمک های خارجی وزارت مالیه را به پیش می برد، در سال 1386هـ.ش به کورس دوره ماستری پوهنتون کابل، به دوره ماستری در بخش پالسی و اداره عامه پوهنتون کابل موفق شده، با تکمیل واحد های این کورس ماستری، زمینه ورود شان برای ادامه این بخش در سال 1388 هـ.ش در پوهنتون واشنگتن آمریکا فراهم گردید که تخصص خود را در بخش مطالعات انکشافی بدست آورد، رساله (مونوگراف) ماستری خویش را تحت عنوان «تأثیرات کمک های خارجی بالای توسعه افغانستان» تدوین نمود که بهترین رساله در بخش خود محسوب می گردد و در سال 1389 هـ.ش دوره ماستری را به پایان رسانید.

  محترم انجنیر جلیل غیر از تحصیلات عالی به درجه ماستری  آموزش های کوتاه مدت مسلکی مانند: مدیریت عامه، تحکیم صلح و کاردر شرایط جنگ و منازعه، مربی مربیون در زمینه اصل مربوط به «آسیب نرسانیدن»، بودجه سازی و اداره امور مالی عامه، مدیریت مبتنی بر نتایج پروژه، اقتصاد دولتی، روش انکشافی مبتنی بر حقوق و امور مالی و پالسی عامه را تعقیب کرده است.

    موصوف دارای سابقه کاری دوازده ساله و مهارت خوب در عرصه اداره و انسجام کمک های خارجی، بودجه سازی و اداره مالی، انکشاف پالیسی عامه، انسجام و اداره برنامه ها و همچنین دارای تجربه کاری با حکومت (از جمله  حدود هفت سال آن با وزارت مالیه)، ملل متحد و مؤسسات غیرحکومتی، می باشد و از اسد 1391 به حیث معین مالی و اداری وزارت امور شهرسازی ایفای وظیفه می نمایند و به زبان های پشتو، دری، انگلیسی و هندی تسلط کامل دارد. موصوف به بیشتر از 20 کشور خارجی سفرهای رسمی نموده. برای معلومات بیشتر از فعالیت های محترم انجنیر صافی به طور مختصر به شرح زیر ارائه می گردد:

الف ـ فعالیت های غیر دولتی

1ـ کارمند اجتماعی، دفتر پروژه ناروی در پاکستان از (عقرب 1380 هـ.ش الی جوزا 1381 هـ.ش).

موصوف بخشی از تیم کاری بوده که خدمات مشورتی روانی و کمک های بشردوستانه را به مهاجرین افغان فراهم می نمود.

2ـ آمر انکشاف پروژه های بنیاد انکشافی سنایی از (جوزا 1381 هـ.ش الی قوس 1384 هـ.ش).

در این مدت به حیث آمر انکشاف پروژه بنیاد انکشافی سنایی، که یکی از مؤسسات غیرحکومتی داخلی بوده، در عرصه توسعه و مدیریت پروژه ها کار کرده و عمده ترین فعالیت های آن  به شرح زیر می باشد:

*- طرح و تطبیق چندین پروژه در عرصه های تحکیم صلح، معارف، صحت و انکشاف دهات.

*- راه اندازی چندین سروی نظارتی و ارزیابی اثرات پروژه های انکشافی.

*- راه اندازی نظارت پروژه و سیستم های ارزیابی آن.

*- تقویت بخشیدن مناسبات و روابط با کشورها، مؤسسات کمک دهنده و استفاده کنندگان مستقیم پروژه ها.

*- نقش فعال در تقویت و ارتقای ظرفیت کارمندان پروژه در بخش های مدیریت و ارزیابی پروژه ها.

ب ـ فعالیت های رسمی/ دولتی

*- رییس انسجام کمک های خارجی وزارت مالیه از (جدی 1384 الی اسد 1391 هـ.ش).

برای بیشتر از شش سال در ریاست اداره و انسجام کمک های وزارت مالیه در سمت های مختلف کار کرده و کار خویش را به حیث مسئول نظارت از کمک های انکشافی آغاز نمود که بزودی به سمت آمریت انسجام کمک ها و سپس به پست ریاست اداره و انسجام کمک ها ارتقاء کرد. موصوف در سمت خویش به حیث رییس اداره و انسجام کمک های خارجی، نماینده حکومت با همکاران انکشافی(کشورهای کمک دهنده، ملل متحد و سازمانهای جامعه مدنی) و عهده دار انسجام کمک های خارجی میان حکومت و همکاران انکشافی بوده و مهمترین فعالیت های آن به شرح زیر اند:

*- سهم گیری فعال در تهیه پالیسی اداره کمک های خارجی.

*- داشتن نقش فعال در ترتیب و اجرای بودجه ملی.

*- همآهنگ کننده حکومت در زمینه ارزیابی اعلامیه پاریس مربوط به تأثیر کمک ها، دو دور سروی های نظارتی اعلامیه پاریس و همچنان نظارت از اصول مشارکت خوب جهانی در کشورهای دارای وضعیت شکننده و بحرانی.

*- نماینده افغانستان در مجامع مختلف بین المللی در زمینه تأثیر کمک ها.

*- انکشاف ابزار مهم و عمدهء افزایش شفافیت و حسابدهی همکاری های انکشافی.

*- فراهم نمودن مشوه های لازم به وزیر محترم مالیه و معین در زمینه تأثیر کمک های انکشافی و همآهنگی امور مربوط به کشورها و مؤسسات کمک دهنده.

*- رهبری بخش حکومتی مذاکرات مربوط به کمک های بلاعوض و قروض با کشورها و مؤسسات کمک دهنده.

*- معین مالی و اداری وزارت امور شهرسازی از ( اسد سال 1391 هـ.ش تا کنون).

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه