معرفی وزیر

 

 

 

 

                            زندگی نامه محترم سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن

 

سید سعادت منصور نادری فرزند الحاج سید منصور نادری کیانی در12 حوت 1355 هـ.ش، در یک خانوادۀ متدین  و اهل علم در شهرکابل دیده به جهان گشود.محترم سعادت نادری دوره آموزش ابتدایی را الی صنف ششم در مکاتب مختلف شهر کابل و ولایت بغلان به اتمام رسانیده و در سال 1367 هـ.ش به منظور پیشبرد تعلیمات و تحصیلات عالی عازم کشور انگلستان گردیدوتعلیمات خویش را در مکتب عالی «وایتمورهیرو» انگلستان به پایان رسانیده وبعداً وارددانشگاه «هیرو»درکشور انگلستان  گردیده و در سال 1378هـ.ش از رشته اقتصاد و تجارت بین الملل، دیپلوم خویش را به سویه لیسانس از پوهنتون  London  Nort کشور انگلستان به درجه اول نمره اخذ کرده است.

نادری بعد از اتمام تحصیلات در سال 1382 هـ.ش به کشور عزیز افغانستان برگشته و عملاً به کار و فعالیتهای اقتصادی و تجارتی درسکتورهای مختلف: تولیدی، توریدی، اکتشافی و انکشافی  اقدام نمود. وی با ایجادفرصت ها و موقعیت های شغلی زمینه اشتغال تعداد زیادی از هموطنان ما را فراهم نموده، که تأثیر چشمگیری در روند توسعه اقتصادی کشور داشته و عمده ترین فعالیت ها و کارکردهای ایشان مختصراً به شرح زیر ارایه می گردد:

الف - عمده ترین فعالیت ها و کارکردها

*- رییس کمیته اقتصادی کونسل ملی آغاخان برای افغانستان از سال 1383هـ.ش الی 1388 هـ.ش.

*- تأسیس اولین فابریکۀ پروسس و تصفیه شیرین بویه در شهر مزار شریف ولایت بلخ در سال 1384 هـ.ش.

*- تأسیس شرکت صدف پطرولیم - کابل در سال 1384 هـ.ش به منظور واردات و توزیع مواد نفتی در سراسرکشور.

*- ایجاد مغازه های بزرگ تحت «نام فاینست سوپرمارکیت» درنقاط مختلف شهرکابل در سال 1384 هـ.ش به منظور عرضه خدمات و تسهیلات برای همشهریان شهرکابل.

*- سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز در داخل و خارج کشور.

*- سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن.

*- ایجاد و تأسیس پروژه های ساختمانی، از قبیل:سرک سازی، پل سازی، اعمارمیدان هوایی، شرکت های ترانسپورتی و لوژستیکی.

*- تأسیس شرکت ترانسپورتی و لوژستیکی رونق در سال 1385 هـ.ش.

*- عضوهیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان از سال1385 هـ.ش الی 1387 هـ.ش.

*- تأسیس نخستین شرکت بیمه خصوصی تحت نام شرکت بیمه افغانستان در سال 1386 هـ.ش که اساس گذار صنعت بیمه در کشور به شمار می رود.

*- ایجاد یک باب شفاخانۀ معالجوی صحی به نام «مطب» در شهر کابل به منظور ارایۀ خدمات معیاری صحی برای هموطنان در سال 1390 هـ.ش.

      محترم نادری درکنار فعالیت های اقتصادی و تجاری دربخش های مختلف اجتماعی، ورزشی و فرهنگی و عرضه خدمات خیریه نیز فعالیت داشته و از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- اشتغال زایی  برای بیشتر از پنج هزار تن واجدین شرایط کار در یک دهه گذشته در سرتاسر کشور دربخش های مختلف سکتورخصوصی.

- کمک و حمایت مادی و معنوی از تیم های ورزشی به منظور رشد و تقویت روحی و جسمی جوانان ورزشکار کشور.

- همکاری و مساعدت در بخشهای فرهنگی، دینی، کلتوری و راه اندازی سیمینارهای علمی و تحقیقی در کابل و ولایات کشور.

ب- دریافت مدال و تقدیر نامه

محتـرم نادری همچنان مفتخـر بـه دریافت مـدال وتقدیـرنامـه تحت عنـوان«صلـح ازطـریق تجـارت»   (Peace Through  Commerce) ازجانب دولت ایالات متحده امریکا در سال 1391هـ.ش گردیده است که برای اولین بار به سکتور تجارتی کشورهای افغانستان، جاپان، سنگاپور و رومانیا درنظرگرفته شده بود.

     قابل ذکر است که موصوف در جریان فعالیت های خویش، در کنفرانس ها، سیمینارها و مجالس متعدد ملی و بین المللی به منظور جلب سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و انعکاس نظریات و موقف افغانستان به عنوان یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری،اشتراک وسخنرانی نموده و حایز مدالها و تقدیرنامه های مختلف ملی و بین المللی گردیده است.

ج- انتخاب به  وزارت امورشهر سازی

محترم نادری درتاریخ 12/1/1394هـ .ش ازطرف مقام محترم رییس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث کاندید وزیر به نمایندگان مجلس شورای ملی افغانستان معرفی گردیده ونامبرده درتاریخ 29/1/1394هـ .ش  باکسب  202رأی اعتماد از مجلس مذکور به عنوان وزیر امور شهرسازی انتخاب شدند.

* پلان کاری 100 روزه وزارت امور شهرسازي قرار شرح ذیل تهیه و ترتیب است.

ریاست اطلاعات وارتباط عامه