ودانۍ

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ ساختمان سازی

  • اعمار ساختمان‏های تعمیرات اداری و رهایشی، شورای ولایتی، تعمیرات ولسوالی‏ها، سالون کنفرانس، پارک‏های تفریحی و قیر ریزی سرک‏ها - جمعا (44) پروژه در 16 ولایات لوگر، کابل، لغمان، بادغیس، دایکندی، غور، سمنگان، سرپل، پکتیکا، بلخ، غزنی، فراه، جوزجان، بغلان، میدان وردک و ارزگان از طریق برنامۀ تحکیم ثبات در افغانستان ASP
  • طرح و دیزاین حدود 90 پروژه دفتر انسجام پروژه های انتقالی وزارت ها و ادارات مستقل ملکی و سوق شان به مراحل مختلف تدارکات.
  • امضای تفاهم نامه با اتحادیه شرکتهای ساختمانی برای تشویق سکتور خصوصی بمنظور سرمایه گذاری در سکتور ساختمان و همکاری دولت با آنها.
  • اخذ عضویت شورای شهری جهانی اسکان بشر برای جلب و جذب حمایت شورای شهری جهانی برای انکشاف شهر ها و ایجاد مسکن.
  • نهائی سازی طرح نظام مهندسی، انجنیری و کنترول ساختمان.
  • آغاز کار بازسازی و احیای مجدد قصر تاریخی دارالامان،  تکمیل فاز اول و دوم و آماده سازی قرار داد سه فاز بعدی برای مرحله تدارکات