Connect with us

در ولایت پروان، چهار پروژه انکشافی افتتاح و هم‌زمان کار سه پروژه دیگر آغاز شد


17 قوس 1397

چهار پروژه انکشافی، از قبیل تعمیر اداری ریاست شهرسازی، تعمیر اداری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان و دو سالن اجتماعی در مرکز پروان، به‌ بهره‌برداری سپرده شد.
ارزش مجموعی این پروژه‌ها 67 میلیون افغانی بوده که از طریق برنامه تحکیم ثبات وزارت شهرسازی و اراضی، اعمار شده است. این پروژه‌ها با حضور سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، فضل‌الدین عیار والی پروان و انجنیر سیدنسیم خلیق معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی، به بهره‌برداری سپرده شد.
هم‌چنان کار اعمار مکتب 16 صنفی در قریه توپ‌دره مرکز ولایت پروان و دو باب مکتب در ولسوالی‌های شینواری وشیخ‌علی، با هزینه بیشتر از 83 میلیون افغانی، آغاز شد.
والی پروان از وزارت شهرسازی و اراضی و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به‌خاطر تطبیق این پروژه‌ها تشکری کرده، اظهار داشت که تطبیق این پروژه‌ها نشان‌دهنده تعهد دولت برای مردم ولایت پروان است.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، نیز در مورد برنامه‌ها و پالیسی آن وزارت در قبال رسیدگی به عودت کنندگان صحبت کرده، گفت که تعمیر اداری امور مهاجرین ولایت پروان، نخستین پروژه این وزارت در آن ولایت می‌باشد و سایر ادارات در منازل کرایی فعالیت دارند و در تلاشیم تا این مشکلات حل شود.
معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی، پیرامون فعالیت‌های این وزارت، ابراز داشت که بر اساس هدایت ریس جمهور کشور وزارت شهرسازی و اراضی، همه پروژه‌های انکشافی را به‌طور تخصصی طرح، دیزاین و تطبیق می‌کند تا پروژه‌ها با کیفیت و به‌صورت معیاری تطبیق شود