Connect with us

امتحان برنامه ماستری جایکا کشور جاپان در وزارت شهرسازی و اراضی، اخذ شد


13 قوس 1397

مسوولان در وزارت شهرسازی و اراضی، امتحان 75 تن از کارمندان مرکز و ولایات این وزارت را برای بورسیه ماستری موسسه جایکا کشور جاپان، در تالار وزارت شهرسازی و اراضی، اخذ کردند.
این امتحان زیر نظر ریاست کمیته امتحانات بورسیه‌ها به‌صورت شفاف اخذ شد. در این امتحان به تعداد 75 تن از کارمندان این وزارت اشتراک داشتند که از آن جمله 7 تن از آنان که بلندترین نمرات را بگیرند، از سوی آمریت ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری وزارت شهرسازی و اراضی، به موسسه جایکا، معرفی می‌شوند.
هدف این برنامه، تقویت و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت شهرسازی و اراضی، بوده و افراد واجد شرایط، می‌توانند در سه بخش انجنیری، زراعت و علوم اجتماعی، در کشور جاپان، تحصیل کنند