Connect with us

مسوده نهایی ماسترپلان شهر هرات، در نشستی مورد بررسی قرار گرفت


12 قوس 1397

مسوده نهایی ماسترپلان شهر هرات، جهت ارایه در جلسه شورای عالی توسعه شهری به رهبری جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و اشتراک معینان، رؤسا و شماری از انجینران و کارمندان وزارت شهرسازی و اراضی، در دفتر جلسات این وزارت، مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، پیرامون ماسترپلان شهر هرات گفت که با عملی شدن این ماسترپلان پس از تأییدی مقام عالی ریاست جمهوری، باعث برداشتن گام‌های مؤثر در راستای ساخت و سازهای معیاری، حفظ محیط زیست، جلوگیری از غضب زمین و هم‌چنان حفظ بناهای تاریخی در آن ولایت می‌شود.
قرار است که مسوده نهایی ماسترپلان شهر هرات، برای منظوری و تأیید، بعد از بررسی بیشتر به جلسه شورای عالی توسعه شهری، ارایه شود