زیربنأ

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ زیربنأ

  • طرح و دیزاین شبکات زیربنایی شامل سرک‏ها، برق رسانی، آبرسانی و کانالیزاسیون ساختمان‏های رهایشی، تجارتی، (23) تعمیر دولتی و پروژۀ پیروزی شامل (۳۶۰۰۰) واحد مسکونی.
  • سروی و ترتیب پلان تفصیلی (52) ساحه شامل پلان تفصیلی زیربنائی (۹) سرک، (۴) شبکه برق، (۱۳) شبکه آبرسانی و کانالیزاسیون در ولایت بامیان، کابل، شبرغان، فاریاب، هلمند، هرات، ننگرهار، لغمان، بلخ، کندهار، بغلان، بدخشان و خوست.

 

درعرصه اصلاحات در امور اجرائیوی وزارت ومبارزه با فساد :

  • نهائی سازی قانون شهرسازی.
  • نهائی سازی پلان استراتیژیک 5 ساله وزارت.
  • برای نخستین بار سفر وزیر شهرسازی و مسکن به 33  ولایت کشور و رسیدگی به مشکلات ولایات.
  • امضای تفاهم نامه با کمیسیون خدمات ملکی جهت ریفورم تصدی های سه گانه برای عرضۀ خدمات بهتر.
  • تغیرنام وزارت از شهر سازی به وزارت شهرسازی و مسکن بمنظور بذل توجه خاص به مسکن، بالخصوص مسکن قابل استطاعت.
  • برای اولین مرتبه امضای تفاهم نامه با اتاق صنایع و معادن افغانستان جهت استفادۀ از تولیدات ساختمانی داخلی در پروژه های ساختمانی