تهیه مسکن

 

دست آورد ها در عرصۀ تهیه مسکن

 • تکمیل و به بهره برداری سپردن 8  بلاک شهرک رهایشی خوشحال خان با ۳۲۰ واحد مسکونی
 • تکمیل و به بهره برداری سپردن فیز اول شهرک رهایشی خواجه رواش شامل 77 بلاک با 2015 واحد مسکونی
 • تکمیل کار اعمار 3330 آپارتمان پروژۀ شهرک رهایشی امارات متحدۀ عربی که اکنون آماده افتتاح میباشد.
 • برای اولین بار ایجاد طرح مسکن قابل استطاعت و جلب و جذب سرمایه گذاری بیرونی در این راستأ از جمله وعده اعمار  ده هزار واحد مسکونی  از طرف کشور چین،  یک هزار واحد مسکونی به کمک بلاعوض کشور قطر
 • عقد قرارداد احیای مجدد فابریکه صنعت ساختمانی پیش ساخت با کمپنی ترکی (ویفا) که اینک ساحه فابریکه آماده بوده و نصب ماشین آلات آن جریان دارد و قرار است تا هشت ماه آینده عملا تولید قطعات پیش ساخت با مقدار ابتدایی 162000 متر مربع آغاز گردد.
 • دریافت حمایت 450 میلیون دالر از کمک های کشور هندوستان در ساخت و ساز مسکن
 • طرح و دیزاین  4000 واحد مسکونی در ساحه قاسم آباد بهسود ننگرهار برای بازگشت کننده گان
 • طرح ودیزاین چهارشهرک برای قالیبنافان در ولایات ننگرهار، کابل، بلخ و کندز
 •  ترتیب برنامه ایجاد سیستم قرضه رهنی مسکن و هماهنگی با بانک مرکزی و بانک ملی افغانستان
 • طی مراحل اساسنامه صندوق وجهی مسکن.
 • ترتیب برنامۀ ملی مسکن.
 • ترتیب پالیسی مسکن
 • ترتیب برنامه دایمی برای اسکان عودت کنندگان و بیجا شدگان در همکاری با UNHCR.
 • نهایی سازی پالیسی بهسازی ساحات غیر پلانی.
 • تکمیل نقشه ها و آغاز کار اعمار 1400 واحد مسکونی فاز اول پروژه ده هزار واحد مسکونی به حمایت کشور چین در ساحه نیله باغ کابل و تکمیل نقشه های واحد های مسکونی شهرک قطر.

دستآوردهای سال 1396

                 در بخش پروژه‌های مسکن

از آنجایی که وزارت شهرسازی ومسکن مؤظف به تأمین مسکن مناسب، برای شهروندان افغانستان است و از گذشته تا حال در زمینه تهیه مسکن مناسب برای شهروندان، فعالیت های زیادی را انجام داده است.  با توجه به همین مکلفیت ها و بتأسی از ماده (14) قانون اساسی، وظیفه خود می داند تا مسکن قابل استطاعت (فراهم سرپناه ارزان با اقساط طویل المدت برای طبقه کم درامد جامعه) را مهیا سازد. بی سرپناهی مزمن شهروندان افغانستان ایجاب می کند که پالیسی ملی مسکن، تأمین سرپناه و برنامه اعمار آن، متناسب با امکانات و ظرفیت های دولت و استراتیژی انکشاف ملی تهیه و تدوین شود. که خوشبختانه با روی کار آمدن رهبری جدید وزارت وابتکارات جناب سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، در قسمت رفع این مشکلات برنامه‌هایی از قبیل:تهیه مسکن قابل استطاعت، آغاز کار بالای پالیسی ملی تهیه مسکن، ایجاد سیستم رهن مسکن با هماهنگی بانک مرکزی، تثبیت اراضی قابل‌استفاده برای ساخت مسکن در شهرها و تکمیل پروژه‌های این وزارت که زیر کار می‌باشند توجه جدی نموده تا همۀ این چالش‌ها و مشکلات بی‌سرپناهی از میان برداشته شود.

هویداست که وزارت شهرسازی و مسکن، طی یک سال گذشته تلاش های فراوانی در زمینه سکتور شهری داشته و توانسته که در عرصه های مختلف چون پلان های شهری، تهیه مسکن، قوانین و پالیسی شهری، اصلاح اداره از فساد و هماهنگی در بین سکتورهای شهری دست‌آوردهای بزرگ را داشته باشد. توجه به بخش مسکن سرمایه گذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و نیز فرصت اشتغال زایی بالا را فراهم می سازد.

 

 

همچنان در پـی تلاش های متـداوم  وزارت شهرسازی ومسکن در ایجاد پالیسی های مشخص مسکن سازی و توسعه شهـری در کشـور و ارایه پیشنهاد های مشخص در مورد افغانستان و کشور های آسیا و اوقیانوسیه، در کنفرانس ترتیب اجندای بیست ساله (UN-HABITAT) و بسا دستاورد های ملموس دیگر، افغانستان برای نخستین بار در کنار شمار دیگری از کشور ها، کاندید عضویت در شورای عالی حکومتداری شهری جهان (Governing Council) گردیده و پس از رایزنی های اعضای شورا از کشور های مختلف دنیا، اکثریت آرا را به دست‌آورد.

 

 

وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان در بیست و ششمین اجلاس این شورا در کشور کینیا، کرسی عضویت افغانستان را به صورت رسمی اشغال نمود و در این مجلس در مورد چگونگی وضعیت و چالش های مسکن در افغانستان و منطقه سخنرانی نموده، پیشنهاد های مشخصی را از آدرس افغانستان به عنوان عضو رسمی این شورا پیشکش نمود.

 

 

عضویت افغانستان در این شورا، پیامد های ارزنده یی برای این کشور داشته و زمینه رشد و توسعه شهرها و فراهم آوری حمایت های بزرگ جهانی در تهیه مسکن برای این کشور را فراهم می سازد.

فراهم سازی مسکن معیاری و قابل استطاعت برای شهروندان

وزارت شهرسازی و مسکن با دیدگاه (داشتن شهرهای معیاری با تحرک اقتصادی و مسکن قابل استطاعت) و ماموریت،ایجاد هماهنگی میان سکتور شهری و ترتیب پالیسی های جامع به منظور بهبود وضعیت شهرها و دسترسی به مسکن قابل استطاعت و مسکن مناسب،وظایف خویش را دنبال می نماید.

اینکه چالش کمبود مسکن در افغانستان بنابر عوامل مختلف از جمله جنگ های خانمانسوز، مهاجرت ها و بازگشت ها، ازدیاد نفوس و تشدید شهرنشینی، به یک معضله جدی مبدل شده است و بنابر گزارش های فعلی این وزارت در حدود 15 سال گذشته تعداد نفوس شهرنشین از ده درصد به بیش از سی درصد رسیده است و حداقل نیاز به دو میلیون مسکن در حال حاضر در کشور قابل لمس است، در همین راستا رهبری وزارت شهرسازی تلاش نموده است تا سیستم منظم و پایداری برای ایجاد مسکن و رفع این معضل ایجاد نماید تا همه اقشار جامعه در سطوح متفاوت اقتصادی بتوانند از مسکن معیاری بهره مند شوند، به این ملحوظ وزارت شهرسازی به عنوان متولی تهیه مسکن، در زمینه تهیه مسکن و سرپناه طی یک سال گذشته پروژه های بزرگی مسکن سازی را در مرحله اجرأ قرار داده که عبارتند از:

 

دستآوردها در بخش مسکن

شماره

پروژه ها

شرح

اهداف

1

طرح جامع مسکن

طرح جامع مسکن، بستری است که وجوه مختلف بحران مسکن امروز افغانستان را بررسی می کند و برای هر وجه راهکاری مناسب پیشنهاد می شود. این طرح تلاشی است مسلکی و همه جانبه بر بنیاد مطالعات علمی و منطقی، که هدف آن ارائه راهکارهایی پایدار برای بررسی و حل موضوع مسکن است. این طرح، اولین تلاش همه جانبه و متعهدانه دولت افغانستان برای سازماندهی و همسو کردن دست‌اندرکاران سکتور شهری جهت ایجاد مسکن مناسب برای افغان‌ها است. دوره اعتبار این طرح پنج سال است. بنابرین این طرح، مقدمه ای است برای طرح های جامع مسکن در آینده.

 

1.        اهداف طرح جامع مسکن منطبق با مقاصد رکن دوم برنامه اولویت دار ملی شهری می‌باشد. رکن دوم برنامه، مسکن مناسب و دسترسی به خدمات اساسی شهری را برای همه تضمین می‌کند. این رکن دارای هفت مقصد می باشد: 

2.        ارتقای مسکن قابل‌استطاعت و مسکن اجتماعی

3.        ادغام سکونت‌گاه‌های غیررسمی به بافت های شهری

4.        ایجاد سیستم مالی پاسخگو برای مسکن

5.        نوسازی پنج شهر کلان کشور برای اصلاح محلات شهری

6.        توسعه خدمات و تسهیلات اساسی پایدار برای خانوار

7.        بهبود تسهیلات و فضاهای عمومی در سطح محلات

8.        تقویت صنعت مواد تعمیراتی و صنعت ساختمان ملی و محلی

2

اولویت بندی شهرها جهت انکشاف مسکن

پایتخت کشور و 33 مرکز ولایات افغانستان نظر به فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اولویت بندی شده اند. این اولویت بندی براساس روش های تصمیم گیری های چند متغیره صورت گرفته است که متضمن تحقق عدالت در پالیسی سازی های مسکن در کشور خواهد بود.

1.        انکشاف متوازن مسکن

2.        توزیع عادلانه مسکن نظر به ضروریات مردم و فاکتورهای انکشافی منطقوی

3

طرح معیاری سازی شهرک های عودت کنندگان و بیجا شدگان و شهرک های معلمین

ریاست مسکن طرح معیاری سازی شهرک ها را براساس مفکوره فشرده سازی شهرک ها ترتیب، و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده است که از جانب رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت. در این طرح، شهرک ها کتگوری بندی شده، مشکلات موجوده هرکدام از کتگوریها بررسی، و راه حل های تخنیکی جهت حل آنها ارائه گردیده است.

1.        ارائه معلومات جامع و کامل از پیشرفت شهرک های مهاجرین با استفاده از معلومات جمع آوری شده از وزارت های محترم مهاجرین وعودت کننده گان و شهرسازی و مسکن

2.        کمک نمودن به برنامه ریزان ادارات و ارگان های ذیدخل در امورات شهرک  ها جهت اتخاذ تصامیم مناسب برای ایجاد تغییرات مثبت و بهبودسازی وضعیت فعلی شهرک ها

4

رهنمود دیزاین مسکن قابل استطاعت

بسیاری از پروژه های مسکن به علت در نظر نگرفتن مراحل بنیادین طرح و دیزاین، به اهداف مد نظر خود به صورت کامل دست پیدا نمی کنند. ریاست تخنیکی مسکن با شناسایی این چالش عمده، رهنمود دیزاین مسکن قابل استطاعت را در بیست قدم عمده تدوین نموده که متضمن کیفیت بالای دیزاین و برآورده کردن نیازمندی های ساکنان کشور است.

1.        اعتلای فرایند دیزاین نظام مند مسکن قابل استطاعت در سطح کشور

2.        آشنایی متخصصین کشور با مفاهیم مسکن قابل استطاعت

3.        تأمین عدالت و توسعه پایدار در بخش مسکن

5

مسوده تجدید طرزالعمل ثبت و راجستر شرکتهای ساختمانی خصوصی

ثبت شرکتهای ساختمانی خصوصی به اساس هدایت مقام محترم وزارت، از وظایف ریاست تخنیکی مسکن می باشد. نظر به مقتضیات زمان، ضرورت تعدیل در این طرزالعمل احساس شد. طرزالعمل جدید ثبت شرکتهای ساختمانی خصوصی توسط اعداد و فرمولهای ساده، شرکتهای ساختمانی را درجه بندی می کند. این امر باعث می شود که عدالت برای همه تأمین شود.

1.        تأمین عدالت بر اساس ارزیابی توانمندی اقتصادی و تخنیکی شرکت های ساختمانی خصوصی

2.        تأمین و تحکیم مقررات و لوایح وزارت شهرسازی و مسکن برای عملکرد بهتر تمامی شرکت های ساختمانی خصوصی

3.        مدیریت سالم و تنظیم امور ساختمانی در سراسر کشور مطابق پالیسی و اهداف استراتژیک وزارت شهرسازی و مسکن

4.        نظارت از کمیت و کیفیت اجرای ساختمان به منظور جلوگیری از تخطی و خودسری در پروسه ساخت و ساز طبق استراتژی نظارت و مراقبت وزارت شهرسازی

5.        تشخیص ظرفیت های علمی و تخنیکی شرکت های ساختمانی براساس معیارهای وزارت شهرسازی و مسکن به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی

6

نرم افزار محاسبه برآورد قیمت دار ساختمان

به علت اینکه لایحه طاقت کار افغانستان سالیان زیادی است که تعدیل نشده، بسیاری از انجنیران عزیز کشورمان مجبور هستند تا قیمت احجام ساختمانی را صرف بر اساس تجربیات خود محاسبه کنند نه مقدار دقیق آن. سیستم برآورد قیمت ساختمان این مشکل را تا حدودی زیاد مرفوع کرده است. این سیستم به سهولت و دقت تمام قیمت تمام احجام را با استفاده از لایحه طاقت کار بدست می آورد و قیمت نهایی پروژه را با دقت بسیار بالا محاسبه می کند.

1.        تسریع مراحل برآورد قیمت ساختمان

2.        یکپارچه سازی و هماهنگی ساختن ادارات دولتی

3.        جلوگیری از فساد مالی در برآورد قیمت

4.        افزایش دقت محاسبات اقتصادی در سطح سکتور خصوصی

5.        افزایش مؤثریت در اتمام پروژه ها در زمان موعوده

6.        تسریع قوای بشری از طریق تعیین کارگران ماهر و غیر ماهر در یک پروژه

7.        تسهیل مدیریت مواد مصرفی در یک پروژه

8.        تسهیل مدت انجام هر فعالیت ساختمانی

7

دیتابیس معادن و  مواد ساختمانی محلی

افغانستان دارای منابع غنی مواد ساختمانی است. ریاست مسکن نظر به فقدان یک دیتابیس منسجم، به صورت مبتکارانه دیتابیسی از همه منابع مواد ساختمانی در سراسر افغانستان راه ‌اندازی کرده است.

1.        حمایت مؤثر از مواد ساختمانی محلی

2.        حمایت از صنعت گران محلی

3.        کاهش قیمت ساختمان

8

ایجاد دیتابیس سیستم های ساختمانی

هر منطقه از افغانستان شرایط منحصر به فرد خود را دارد و مسکن که در آن ساخته می شود نیز باید متناسب با شرایط کاری، اقلیمی و اقتصادی آن باشد. ریاست تخنیکی مسکن دیتابیسی متشکل از 60 سیستم ساختمانی ایجاد کرده است که می تواند منجر به ساخت سکونتگاه‌هایی مستحکم تر، با دوام تر و در عین زمان ارزان تر شود.

1.        تدوین سیستم های ساختمانی با در نظر داشت شرایط زمین شناسی، اقلیمی و فنی هر منطقه

9

طرح مسوده سایت پلان فاز اول پروژه 10000 هزار واحد مسکونی به کمک مالی کشور چین

در سال 1395 با انعقاد یک توافقنامه که توسط مقام وزارت به توشیح رسید، کشور دوست چین متعهد گردید که 10 هزار واحد مسکونی در افغانستان احداث نماید. که فاز اول آن احداث 1400 واحد مسکونی در شهر زیبای کابل واقع در ساحه نیله باغ به مساحت 21 هکتار می‌باشد. ارزش فاز اول حدود 79 میلیون دالر است و هدف آن ارایه مسکن قابل استطاعت برای کارمندان دولتی می باشد. دیزاین این واحدهای مسکونی و همچنان پلان تفصیلی فاز اول توسط ریاست تخنیکی مسکن انجام شده است.

1.        تأمین مسکن قابل استطاعت برای اقشار متوسط

2.        افزایش همکاری میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی افغانستان

3.        انکشاف متوازن شهری

4.        تهیه مسکن پایدار

10

فاز اول پروژه 10000 هزار واحد مسکونی ولایت هرات

فاز اول پروژه 10000 هزار واحد مسکونی ولایت هرات قرار است در منطقه گازرگاه از مربوطات ناحیه هشتم شهر هرات، در مجاورت آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، اعمار گردد. ریاست تخنیکی مسکن نظر به اهمیت موضوع، مطالعات امکان سنجی را بالای فاز اول انجام داده است. که در آن موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به صورت بسیار جامع و فراگیر مورد بررسی قرار گرفته است. برعلاوه این ریاست طرح مقدماتی بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی ساحه را به پایه اکمال رسانیده است.

1.        تأمین مسکن قابل استطاعت برای اقشار کم درآمد، متوسط و پردرآمد

2.        انکشاف متوازن شهری

3.        تهیه مسکن پایدار

4.        کاهش فشار جمعیت بر کلان شهر کابل

5.        اسکان اقشار جوان

 

 

11

طرح مسکن قابل استطاعت برای افراد کم درآمد، شهرک استاد کمال الدین بهزاد ولایت هرات

طرح و دیزاین مسکن قابل استطاعت با پایین ترین قیمت ممکن و با کیفیتی مناسب را برای حل مشکل اسکان 10000 هزار بیجاشده ی داخلی از ولایات بادغیس، غور، فاریاب، ارزگان، هلمند و نیمروز که در شهرک کمال الدین بهزاد (شهرک مسلخ) واقع 12 کیلومتری غرب شهر هرات زندگی می نمایند، را تکمیل نموده است.

1.        تأمین مسکن مؤقت برای بیجا شدگان داخلی

2.        ایجاد فرصت های معیشتی برای بیجاشدگان داخلی

3.        ادغام مؤثر بیجاشدگان با بافت فرهنگی و اجتماعی هرات

12

طرح بلاک های رهایشی ساحه 6 جریب زمین واقع محمود راقی ولایت کاپیسا

طرح مقدماتی بلاک های رهایشی مطابق به پلان تفصیلی مرکز ولایت کاپیسا تکمیل شده است.

تأمین و رفع نیازمندیهای اسکان شهروندان ولایت کاپیسا

13

 مدیریت و برنامه ریزی پلان توسعه ای شهرک پولیس

ریاست تخنیکی مسکن براساس بند 8 مصوبه شماره 14 کابینه ج.ا.ا در مورد پلان توسعه ای شهرک پولیس، طرح مقدماتی بلاک رهایشی پیشنهادی را روی دست گرفته است.

رفع نیازمندیهای اسکان منسوبین قوای مسلح وزارت امور داخله.

14

طرح مسکن قابل استطاعت برای افراد کم درآمد واقع در خانکی قاسم آباد- ولایت ننگرهار

طرح و دیزاین مسکن قابل استطاعت برای پروژه 4000 هزار واحد مسکونی به کمک مالی کشور هندوستان که قرار است برای رفع مشکل اسکان مهاجرین و عودت کنندگان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در منطقه قاسم آباد ساخته شود.

1.        تأمین مسکن مناسب برای عودت کنندگان

2.        ایجاد فرصت های معیشتی برای عودت کنندگان

3.        ادغام مؤثر بیجاشدگان با بافت فرهنگی و اجتماعی ولایت ننگرهار

15

طرح واحدهای مسکونی برای افراد با درآمد کم، متوسط و بالا 

جهت ایجاد سهولت دسترسی به مسکن به خصوص افراد کم درآمد جامعه، هفت طرح ودیزاین مسکن برای اقشار با درآمد کم، متوسط و بالا

1.        کنترول و تنظیم بازار مسکن از طریق سهم گیری فعال دولت در تهیه مسکن قابل استطاعت

2.        تحکیم مفاهیم و روش های دیزاین و اجرای مسکن قابل استطاعت

 

16

طرح بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی نساجی بگرامی ناحیه هشتم شهر کابل

ریاست تخنیکی مسکن براساس بند 8 مصوبه شماره 38 مورخ 11/11/1394 کابینه ج.ا.ا ، طرح نقشه های مهندسی بلاک رهایشی شامل پلان تفصیلی زمین نساجی بگرامی را تکمیل نموده  است.

رفع مشکل اسکان کارمندان وزارت های تجارت و صنایع و معادن و پطرولیم، در مشارکت سکتور خصوصی

17

ثبت و درجه بندی شرکت های ساختمانی خصوصی

ریاست تخنیکی مسکن نظر به لایحه وظایف خود، شرکت های ساختمانی خصوصی را مطابق با طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت های ساختمانی خصوصی ثبت و ارزیابی می کند.

درجه بندی شرکت های ساختمانی خصوصی براساس معیارهای سرمایه، تجهیزات، تجربه کاری، ماشین های ساختمانی، و پرسونل تخنیکی  شرکت

 

17

مطالعات مکان یابی مسکن قابل استطاعت ولایت دایکندی

 

ریاست تخنیکی مسکن براساس درخواست ریاست شهرسازی و مسکن ولایت دایکندی و هدایت مقام محترم معینیت مسکن، مطالعات مکان یابی مسکن را به روی پلان تفصیلی شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی انجام داده است. 

1.        شناسایی مکان مناسب جهت توسعه مسکونی در آن ولایت

2.        برنامه ریزی جهت طرح و دیزاین مسکن قابل استطاعت برای شهروندان ولایت دایکندی

18

بلاک های رهایشی مجتمع رهایشی ولایت خوست

طرح بلاک های رهایشی قابل استطاعت مطابق پلان تفصیلی ساحه و نیز براساس شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی آن ولایت روی دست گرفته شده و در شرف نهایی شدن قرار دارد.

طرح و دیزاین بلاک های رهایشی مطابق به شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی به منظور حل مشکل اسکان شهروندان ولایت خوست

19

بلاک های رهایشی لشکری بازار و لایت هلمند

طرح بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی لشکری بازار رویدست گرفته شده است.

طرح و دیزاین بلاک های رهایشی مطابق به شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی به منظور حل مشکل اسکان شهروندان آن ولایت

20

طرح پروژه های شهرک قالین بافان در ولایت های کندز، جلال آباد، بلخ و کابل

 

پروژه های شهرک قالین بافان از بزرگترین پروژه های این وزارت در ولایات بوده که دارایآپارتمان های رهایشی، نمره رهایشی، بلاکهای تجارتی و فابریکه صنعتی کوچک و بزرگ می باشد.

 

این شهرکهای بزرگ برای صنعتگران قالین به ویژه بیجاشده‌گان طرح ودیزاین شده

21

 

اعمار 1000 واحد مسکونی قابل استطاعت از سوی کشور قطر

بحث روی تعین ساحه اعمار 1000 هزار واحد مسکن اجتماعی که از سوی کشور قطر ساخته می شود، صورت گرفته است.

رفع نیازمندیها برای ورثه شهدا، معلولین و افراد کم‌درآمد که به ‌سرپناه نیاز دارند