Connect with us

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، چگونگی مصرف بودجه برنامه های ساختمان های عامه ودولتی و کمپلکس اداری دارالامان بررسی نمود


Nov 5, 09:59 AM

در این نشست که به ریاست انجنیر روشان ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی ومسکن بر گزارشده بود، روسای برنامه ساختمان های عامه و دولتی و برنامه کمپلکس اداری دارالامان هر کدام از چگونگی پیشرفت کار در پروژه ها ومصرف بود جه شان در دو قسمت جداگانه چون مبلغ به مصرف رسیده و اسناد تحت دوران گزراش داده و مشکلات در جهت پی گیری اسناد تحت دوران را با ریاست های زیربط به میان گذاشتند

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن تاکید نمود که تا چند روز آینده باید تمامی اسناد پی گیری شود و ارقام دقیق از مصرف بودجه را ارائه بدارند