وزیر شهرسازی و مسکن، با شرکت‌های ساختمانی قراردادی این وزارت دیدار کرد

23 جوزا 1397

 

وزیر شهرسازی و مسکن، با شرکت‌های ساختمانی قراردادی این وزارت دیدار کرد

این نشست با اشتراک سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن و مسوولین شرکت‌های ساختمانی قراردادی با این وزارت، در تالار کنفرانس‌های تصدی بنایی وزارت شهرسازی و مسکن، دایر شده و در پیوند به حل چالش‌ها و مشکلات شرکت‌های ساختمانی قراردادی وزارت شهرسازی و مسکن، هم‌چنین چگونگی پیشرفت روند کاری آن‌ها بحث و تبادل نظر شد.

سیدنسیم خلیق رییس نظارت و مراقبت وزارت شهرسازی و مسکن، گزارش مفصلی راجع به چالش‌ها و مشکلات در تطبیق پروژه‌های این وزارت، ارایه کرده و روی پیشرفت فزیکی کار، بل پرداخت‌ها، تمدید قراردادها و سایر موضوعات مربوطه، تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر شهرسازی و مسکن، به منظور پیش‌برد بهتر امور پروژه‌های این وزارت به مسوولین وزارت شهرسازی و مسکن و شرکت‌های ساختمانی قراردادی با این وزارت، رهنمودها و هدایات لازم را سپرد

Image may contain: 9 people, people smiling, people sitting.