قرارداد چهار پروژه بزرگ شبکه‌های آبرسانی برای چهار ولایت کشور، در حضور داشت وزیر شهرسازی و مسکن امضا شد

16 جوزا 1397

قرارداد چهار پروژه بزرگ شبکه‌های آبرسانی برای چهار ولایت کشور، در حضور داشت وزیر شهرسازی و مسکن امضا شد

قرارداد چهار پروژه بزرگ شبکه‌های آبرسانی به ارزش بیش از 700 میلیون افغانی، برای ولایات کابل، فاریاب، لوگر و پکتیا در وزارت شهرسازی و مسکن، بین شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون و شرکت‌های ساختمانی راسخ و صفت باحضور سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و رؤسای وزارت شهرسازی و مسکن، به امضا رسید.

وزیر شهرسازی و مسکن، نخست از کارکردها و فعالیت‌های مثمر ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون، تشکری کرده و بیان داشت که این ریاست کارهای چشم‌گیری را انجام داده و امروز شاهد تحرک بزرگ در ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون هستیم. آقای نادری، گفت، در سفری که به تمام ولایات داشتیم و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی و مطالعه کردیم، یکی از نیازمندی‌های مهم، دسترسی مردم به آب آشامیدنی در تمامی نقاط کشور، می‌باشد و ما برای رفع این نیازمندی‌ها گام‌های عملی را برداشته و سعی می‌کنیم تا در زودترین فرصت ممکن، مشکلات مردم را از این ناحیه حل کنیم.

هم‌چنان حمیدالله یلانی رییس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون، حمایت دولت به خصوص رهبری وزارت شهرسازی و مسکن، در خصوص عملی شدن برنامه‌های آن ریاست ابراز قدردانی کرده و گفت که آن ریاست مطالعات و ارزیابی در سطح کشور انجام داده و نظر به نیازمندی‌های مردم برنامه‌های جامع آبرسانی را روی دست گرفته که تا ختم سال روان این برنامه‌ها عملی خواهد شد.
آقای یلانی، در پیوند امضای این قراردادها ابراز کرد که پروژه آبرسانی در ساحه شاه‌شهید کابل، به ارزش بیشتر از 121 میلیون افغانی، می‌باشد که به مدت 12 ماه تکمیل و نیازمندی 3000 خانواده را از لحاظ اب آشامیدنی رفع می‌کند. پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب به هزینه بیشتر از 249 میلیون افغانی، بوده که از سوی شرکت ساختمانی راسخ به مدت 18 ماه تکمیل و نیازمندی 7800 خانواده را رفع می‌کند.
هم‌چنان رییس آبرسانی و کانالیزاسیون، گفت که پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل‌علم در ولایت لوگر، به قیمت بیشتر از 82 میلیون افغانی، با شرکت ساختمانی صفت قرارداد شده که به مدت 18 ماه تکمیل و به تعداد 3000 خانواده از آن مستفید خواهد شد و پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا با شرکت ساختمانی راسخ، به ارزش بیشتر از 206 میلیون افغانی، قرارداد شده که به مدت 20 ماه تکمیل و نیازمندی 4500 خانواده را از لحاظ آب آشامیدنی رفع می‌سازد

.