Connect with us

سرپرست وزیر شهرسازی و مسکن از پروژه حکیم سنایی دیدار کرد


18 سرطان 1397

سرپرست وزیر شهرسازی و مسکن از پروژه حکیم سنایی دیدار کرد

پروژه حکیم سنایی که قبلا فاز اول آن اغاز و حدود ۱۶ بلاک آن تا ۷۰ درصد تکمیل گردیده است و تاکنون کار آن به نسبت کمبود بودجه متوقف گردیده بود، قرار است بزودی با کمک مالی دولت دوباره آغاز گردد.

انجنیر روشان ولسمل سرپرست وزیر شهرسازی و مسکن همراه با رییس حمایوی و عملیاتی دفتر رییس صاحب جمهور و نماینده اداره امور در بخش ساختمانی به منظور نظارت کلی و تسریع روند کار این پروژه از وضعیت شهرک سنایی دیدار نمود.

در این دیدار آقای ولسمل ضمن بررسی وضعیت داخلی و بیرونی و موقعیت ساختمان ها، از مسوولین این پروژه جویای معلومات در مورد کمیت و کیفیت کار و چگونگی استفاده از مواد ساختمانی شد.

همچنان محترم وفی الله امین رییس حمایوی و عملیاتی دفتر ریاست جمهوری، نظرات خویش را در راستای چگونگی تکمیل و استفاده ازین ساختمان ها ابراز نمود

Image may contain: 1 person, standing and outdoor.