Connect with us

مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری سیمینار آموزشی تکنیک های پلان گذاری شهری و توضیحات مدل برنامه ریزی شهری را برگزار نمود


18 سرطان 1397

مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری سیمینار آموزشی تکنیک های پلان گذاری شهری و توضیحات مدل برنامه ریزی شهری را برگزار نمود

سیمینار علمی 15 روزه تکنیک های پلان گذاری شهری و توضیحات مدل برنامه ریزی شهری از طرف مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری وزارت شهرسازی و مسکن برای کارمندان ریاست های شهر سازی ولایات در تالار کنفرانس های بنایی آغاز گردید.

در مراسم افتتاح این سمینار نخست پوهنیار خواجه جاوید صدیقی، ریس مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری وزارت شهر سازی و مسکن ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کنندگان گفت که: مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری بر اساس نیازمندی های سکتور شهری نقش مهم در تحقیقات، جمع آوری معلومات شهری، سیستم سازی و ارتقای ظرفیت آموزشی دارد.

وی افزود که فعالیت های این مرکز متمرکز روی بهبود وضعیت ساخت و ساز در کشور بوده واین مرکز نقش کلیدی در هماهنگ کردن فعالیت های سکتور شهری و جمع آوری اطلاعات تخنیکی و کمکی خواهد داشت.

فعالیت های عمده این مرکز، تحقیقات روی مسایل مهم شهری، برگزاری گفتمان ها و کنفرانس های ملی جهت دریافت راه حل ها، سیستم سازی، تهیه مقررات تخنیکی و طرح ها و دایر نمودن برنامه های آموزشی در سطح سکتور شهری است.

در این برنامه موضوعات شهر و برنامه ریزی شهری، معرفی نرم افزار جی آی اس، معرفی سروی ساحوی و انواع آن، تاثیرات محیط زیستی و نظارت و کنترول از پروژه های ساختمان توسط پوهنیار خواجه جاوید صدیقی، علی جان روزی، عبدالرقیب اکلیل، نوربسا سپوژمی و استاد نجیم واحدی به صورت علمی و تیوری برای اشتراک کننده گان این برنامه تدریس میگرددImage may contain: 1 person, sitting, table and indoor.