Connect with us

معین وزارت شهرسازی و مسکن در پنجاهمین سالروز تاسیس بزرگترین تصدی دولتی هند اشتراک نمود


16 سرطان 1397

معین وزارت شهرسازی و مسکن در پنجاهمین سالروز تاسیس بزرگترین تصدی دولتی هند اشتراک نمود

انجنیر سید نسیم خلیق معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن در راس یک هیئت افغانی بنابر دعوت رسمی دولت هندوستان در پنجاهمین سالروز تاسیس تصدی دولتی واپکاس که فعالیت های چمشگیری در سراسر جهان بخصوص در افعانستان داشته است، اشتراک نمود.

تصدی واپکاس هندوستان تاکنون بند سلما را در افغانستان ساخته است و همچنان در اعمار بند قرغه و چند فعالیت بزرگ زیربنایی دیگر در افغانستان نقش عالی به نمایندگی از دولت هند داشته است.

در این برنامه که وزرای انرژی، آب، ترانسپورت و فواید عامه هندوستان، وزرای کشورهای آفریقایی و سفرا و نمایندهای کشورهای مختلف حضور داشتند، از هیئت افغانی به رهبری معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن پذیرایی گرم صورت گرفت و مسوولان برنامه جایگاه هیئت افغانستان را در کنار وزاری هند در استیژ عمومی قرار دادند.

در حاشیه این برنامه، جلسات موثری از سوی معین امور ساختمانی با مقامات هندی با محور بحث روی تجارب در زمینه پروژه های زیربنایی و پروژه های ساختمانی صورت گرفت و مقامات هندی در خصوص ادامه همکاری ها با افغانستان در بخش های زیربنایی اعلان آمادگی نمودند

Image may contain: 6 people, people smiling, people on stage and indoor.