په زیربنایي برخو کې تر ۱۴۱ ډېرې پروژې پلې شوې دي

17 ثور 1397

په زیربنایي برخو کې تر ۱۴۱ ډېرې پروژې پلې شوې دي.
ښار او کور جوړونې وزارت د تېر کال په اوږدو کې په دې توانیدلی چې د ۱۴۱ زیربنایي پروژو، د سړک جوړونې، اوبو رسونې، د چټلو او د تصفیې، د استوګنیزو ښار ګوټو د طرحې او ډېزاین چارې بشپړې کړي. همدارنګه د هغو ښار ګوټو اوسیدونکو ته یې ښاري خدمتونه وړاندې کړي چې تازه ښار ګوټي ورته رغول شوي دي، د دې سربیره د داسي ښار ګوټو لپاره چې مخکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وو هم د پام وړ زیر بنایي کارونه ورته تر سره شوې دي.
د ښار او کور جوړونې وزارت د ښارونو د ترانسپورټي وضعیت د ښه کیدو او په کابل او ولایتونو کې د ښاري ترمینالونو د جوړونې په برخو کې خپل وړاندیزونه کړي د جمهوري ریاست مقام، د کابینې غړو او اړونده مسولینو ته د تائید په پار ور استول شوي دي.
د سترو او وړو ښارونو د زیربناوو جوړول خورا اهمیت لري دغه چاره په اصل کې د ښارونو د پلان ګذارۍ بنسټ جوړوي. ښارونه هغه مهال په ښه ډول سره پراختیا موندلای شي چې بنسټونه یې معیاري رغول شوي وي. په نړۍ کې ډېری هغه ښارونه چې په مناسبه توګه یې سمه پراختیا موندلې په اصل کې له بنسټه سم په معیاري ډول بنا او طرحه شوې دي.
خو زمونږ په هیواد افغانستان کې جګړې او کورنۍ بدمرغۍ له یوې خوا او د دولتونو نه پاملرنه له بلې خوا د دې سبب شوې چې ښارونه په ناپلانه او خود سر ډول پراختیا و مومي، دغه بهیر زمونږ د سترو او وړو ښارونو د اوسیدونکو پرمخ ډېرې ستونزې ایجاد کړې دي.