Connect with us

پروژۀ شهرک های صنعتی قالین

معرفی پروژه شهرک‌های رهایشی و صنعتی قالین در مرکز و ولایات

 چارت تشکیلات، مسؤلیت‌های وظیفه‌یی، فعالیت‌ها، دست‌آوردها و پلان‌های آینده

 

صنعت قالین یکی از با ارزش‌ترین و کهن‌ترین صنایع کشور می‌باشد که سهم قابل ملاحظه‌ی در صادرات کشور و ایجاد کار برای هموطنان داشته است. برای رفع نیازمندی مسکن قالین بافان و تقویت صنعت قالین، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مصوبه شماره (12) ماه میزان سال 1395، قرارداد انتقال زمین به اتحادیه مولدین و صادر کنندگان قالین را به‌منظور ایجاد شهرک‌های رهایشی و صنعتی قالین تعیین کرد.

این قرارداد در جلسه پنجم شورای عالی اراضی و آب افغانستان مورد تأیید قرار گرفته که مطابق آن موازی 9000 جریب زمین دولتی به‌منظور ایجاد شهرک‌های رهایشی و صنعتی قالین در چهار ولایت ( ننگرهار، کندز، بلخ و شکردره کابل) تثبیت شد.

قابل یادآوریست که اداره اراضی در انتقال زمین و وزارت شهر سازی و مسکن، در ساخت زیربنای شهرک‍‍‌های رهایشی و صنعتی قالین از جانب دولت و اتحادیه مولدین و صادر کنندگان قالین طرف‌های قرارداد می‌باشند.

مسؤلیت‌ها و اهداف عمومی

1-      ایجاد کار برای مردم و متوازن کردن واردات و صادرات کشور.

2-       احیای مجدد شهرت و اصالت قالین افغانی و سایر مفروشات.

3-      رشد صنعت قالین و هم‌چنان ایجاد شغل برای صنعت کاران قالین و احیای مجدد شهرت قالین افغانی درسطح ملی و بین المللی.

4-      ایجاد شهرک های صنعتی و رهایشی معیاری با استندرهای جهانی.

5-      ایجاد بازارهای مشخص برای فرش‌ها و قالین‌های وطنی.

6-      تشویق مردم برای خریداری از فرش‌های وطنی و جلوگیری از تورید فرش‌های خارجی.

7-      کاهش فقر و رشد اقتصاد.

8-      برگشت تجارت قالین به کشور از نام تاجران همسایه.

9-      صنعتی‌سازی و ارتقای سطح تولید در کشور.

بخش اول: ارتقای ظرفیت

این پروژه علاوه از آن که باعث بلند رفتن ظرفیت تولید فرش و قالین‌های وطنی می‌گردد، در قسمت ارتقای ظرفیت متخصصین شهرسازی و زیربنایی نیز تاثیرات به‌سزایی را دارا می‌باشد.

بخش دوم: محیط زیست

از آنجایی که شهرک‌های مذکور به صورت پلانی طرح و دیزاین می‌گردند؛ بناءً تمام موارد محیط زیستی از قبیل تاثیرات بالای آب‌های زیرزمینی، هوا و هم‌چنان چگونگی دفع فاضلاب از طریق به‌وجود آوردن تصفیه خانه‌های غیر متمرکز که یک میتود بسیار مؤثر در تصفیه فاضلاب در جهان می‌باشد به صورت درست محاسبه، در نظر گرفته شده و ایجاد ساحات سبز نیز یکی از مواردی می‌باشد که در قسمت از بین بردن امراض محیط زیستی و ایجاد هوای مرغوب و کمتر ساختن آلودگی از اثر صدا، نقش مهمی را دارا می‌باشد.

بخش سوم: کاهش فقر

رشد صنعت قالین بیشترین زمینه کار را مساعد می‌سازد که خود در محو فقر تاثیر مستقیم دارد.

بخش چهارم: تاثیرات اجتماعی – اقتصادی پروژه

پروژه ایجاد شهرک‌های رهایشی – صنعتی – تجارتی برای قالین‌بافان دارای اهمیت بالای اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

1.   جذب فامیل‌های مسلکی و کسب‌گر قالین باف افغان:  جذب فامیل‌های مسلکی و کسب‌گر قالین‌باف افغان  از کشورهای همسایه به داخل کشور باعث می‌شود تا از یک جانب عواید که در خارج کشور در دوران است به داخل کشور جمع شود و از جانب دیگر باعث نگه‌داشت هویت صنعت قالین افغانی که ملکیت معنوی کشور ما است می‌شود.

2.   اشتغال زایی:اعمار زیربنای پروژه مستقیماً به 1200 تن ایجاد شغل می‌کند که بیست درصد آن را کارمندان مسلکی و متخصص و هشتاد درصد آن را کارگران تشکیل می‌دهد. هم‌چنان این پروژه باعث ایجاد و شغل غیر مستقیم در زنجیره عرضه (supply chain) می‌شود که علاوه بر ایجاد شغل تاثیرات مثبت اقتصادی بالای سایر شغل‌های دیگر دارد که الی بیست و پنج درصد شغل پیشبینی و محاسبه شده و جانب دیگر این پروژه در مرحله تطبیق بر میکانیزم spillover effect  الی 2.5 درصد شغل دیگر در بازار ایجاد می‌کند.

3.   رشد اقتصادی سکتور زیربنا:زنجیره عرضه (supply chain) با عرضه مواد ساختمان و خام تحرک اقتصادی را در شهر‌های متذکره به‌صورت عموم به وجود می‌آورد و باعث ایجاد عاید تجار و هم‌چنان محصول بر عایدات دولت در هر مرحله می‌شود. هم‌چنان عرضه مواد متذکره تاثیرات مثبت بالای تولیدات داخلی کشور دارد که باعث بلند رفتن عواید خالص و GDP  کشور می‌شود.

شماره

اجزای شامل تولید و تجارتی قالین

واحد

قیمت به دالر امریکایی

1

مصارف مواد خام

در یک متر مربع

60

2

عواید قالین باف

 

50

3

عواید انتقال به پاکستان و هم‌چنان برش و شست و شو

 

50

4

مصارف حمل و نقل به کشورهای اروپایی

 

18

5

عواید عمده فروش

 

97

6

عواید پرچون فروش خارج از افغانسان

 

240

مجموعه

565 دالر

 

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای عمده

 درصدی پیشرفت کار در چهار پروژه مذکور  طور ذیل می‌باشد:

1-   (80 %) پیشرفت کار طراحی و دیزاین زیربنایی در شهرک رهایشی و صنعتی قالین در دوراهی حیرتان  ولایت بلخ.

2-   (70 %) پیشرفت کار طراحی و دیزاین زیربنایی در شهرک رهایشی و صنعتی قالین در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار.

3-   (50 %) پیشرفت کار طراحی و دیزاین زیربنایی در شهرک رهایشی و صنعتی قالین در دشت عسقلان ولایت کندز.

4-   (20 %)  پیشرفت کار طراحی و دیزاین زیربنایی در شهرک رهایشی و صنعتی قالین در ولسوالی شکر دره ولایت کابل.

پیشرفت کارهای ساختمانی

5-   (20 %) پیشرفت کارهای ساحه‌یی در شهرک رهایشی و صنعتی قالین در دوراهی حیرتان  ولایت بلخ.

6-   (10% ) پیشرفت کارهای ساحوی در شهرک رهایشی و صنعتی قالین در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار.

7-   (5 % ) پیشرفت کارهای ساحوی در شهرک رهایشی و صنعتی قالین در دشت عسقلان ولایت کندز.

جدول: تخمین عواید قالین بافان

شماره

خانواده

تعداد قالین باف در یک خانواده

عواید ماهوار یک قالین باف ( 2 متر مربع قالین در یک ماه *  2000 الی 3500  افغانی مزد در بدل هر متر مربع قالین)

عواید ماهوار یک خانواده از درک قالین بافی

(به افغانی)

عواید سالانه یک خانواده از درک قالین بافی

(به افغانی)

30% عواید سالانه برای مسکن

(به افغانی)

1

کوچک

3 نفر

4000 الی 7000

افغانی

12000 الی 21000

144000 الی 252000

43200 الی 75600

2

متوسط

4 نفر

16000 الی 28000

192000 الی 336000

57600 الی 100800

3

بزرگ

5 نفر

20000 الی 35000

240000 الی  420000

72000 الی 126000

طوری که جدول فوق نشان می‌دهد، عواید سالانه یک خانواده قالین باف بین  144 هزار و 420 هزار افغانی، تخمین می‌شود که می‌تواند بین 43200 و 126000 افغانی، آن را برای مسکن پرداخت نماید.

اول : شهرک رهایشی و صنعتی قالین  ولایت بلخ – واقع دو راهی حیرتان

شهرک رهایشی وصنعتی واقع  دوراهی حیرتان - ولایت بلخ  درمساحت 1000 جریب که معادل 2000000 مترمربع می‌شود ازجانب اداره اراضی تثبیت وانتقال داده شده است. این پروژه در ولایت بلخ واقع دوراهی حیرتان موقعیت دارد.

پروژه بلخ شامل ساحات رهایشی، تجارتی، صنعتی و عام المنفعه می‌باشد  که در ساحات رهایشی آن ، 1189 نمره رهایشی وجود دارد که مساحت آن از 2.8 بسوه الی 4.8 بسوه بوده، در پهلوی آن 400 اپارتمان رهایشی نیز در نظر گرفته شده است.

هم‌چنان چهار مارکیت محلی، 32 بلاک تجارتی، فابریکه های قالین بافی، گدام ها، مکاتب، کلینیک، ساحات سبز و تفریحی نیز در گرفته شده است.

پروژه شهرک رهایشی و صنعتی قالین بافان واقع ولایت بلخ دارای ماسترپلان عصری ومدرن با نظر داشت تمام نورم های ملی وبین المللی ازجانب متخصصین وزارت شهرسازی ومسکن تدوین وطراحی  گردیده است.

 

دوم: شهرک دشت عسقلان ولایت کندوز

شهرک رهایشی و صنعتی واقع عسقلان ولایت کندز درمساحت 1000 جریب که معادل 2000000 مترمربع می‌شود ازجانب اداره اراضی تتبیت و انتقال داده شده است. شهرک متذکره به تعداد 1392نمرات رهایشی حویلی دار در 300 متر مربع ( سه بسوه) که مساحت مجموعی این نمرات 208.65  جریب زمین معادل به 417300.00 متر مربع، بوده که  20.76 فیصد مساحت مجموعی را شامل می‌شود احتوا کرده که  به تعداد 9744 نفر، دراین نمرات ساکن خواهند شد.

به تعداد 20 بلاک رهایشی دراین پروژه درنظرگرفته شده که هر بلاک در 5 منزل ، دو سکشن ،  30 اپارتمان و به مساحت 600 متر مربع دیزاین گردیده ومجموعا 600 اپارتمان را احتوا می کند و گنجایش آن درحدود 4200  نفر است. این بلاک ها مساحت در حدود 50.18 جریب زمین معادل به 100373.50 متر مربع که 5.02 فیصد مجموعی را تشکیل داده احتوا نموده است.

هم‌چنان 28 بلاک تجارتی دارای سه تایپ در 5 منزل که در مجموع 75520 مترمربع را مساحت را احتوا می نماید . مساحت که برای بلاک های تجارتی در نظر گرفته شده است 116650.85 مترمربع معادل به 58.32 جریب زمین که در حدود 5.84 فیصد مجموعی را تشکیل می‌دهد.

سوم: شهرک رهایشی و صنعتی قالین ولایت ننگرهار – واقع در ولسوالی بهسود

شهرک رهایشی وصنعتی ولسوالی بهسود – ولایت ننگرهار درمساحت 1500 جریب کی معادل 3000000 مترمربع می‌شود ازجانب اداره اراضی تتبیت وانتقال داده شده است. این پروژه در ولایت ننگرهار ولسوالی بهسود قریه قاسم آباد، موقعیت دارد.

شهرک مذکور به تعداد 1441 نمرات رهایشی حویلی‌دار که مساحت مجموعی این نمرات 355.5 جریب زمین معادل به 711106.43 متر مربع بوده که  23.7 فیصد مساحت مجموعی را شامل می‌شود و به تعداد 10087 نفر دراین نمرات ساکن خواهند شد.

هم‌چنان به تعداد 31 بلاک رهایشی دراین پروژه درنظرگرفته شده که هر بلاک در 5 منزل ، دو سکشن ،  20 اپارتمان و به مساحت 360 متر مربع دیزاین گردیده ومجموعاً 620 اپارتمان را احتوا می کند و گنجایش آن درحدود 4340 نفر است. این بلاک ها مساحت در حدود 64.33 جریب زمین معادل به 128663.66 متر مربع که 4.28 فیصد مجموعی را تشکیل داده احتوا نموده است. ونیز 18 باب بلاک تجارتی در 5 منزل و هر بلاک دارای مساحت 576 مترمربع  که در مجموع 51840 مترمربع مساحت را احتوا می نماید این بلاک های تجارتی جمع 23 باب مارکیت محله مساحت در حدود 175045.85 مترمربع معادل به 87.5 جریب زمین که تقریبا در حدود 5.83 فیصد مجموعی را احتوا نموده است.

چهارم: شهرک رهایشی و صنعتی قالین ولایت کابل – واقع ولسوالی شکردره

پروژه شهرک رهایشی و صنعتی قالین‌بافان واقع در ولسوالی شکر دره ولایت کابل، در مساحت 3000 جریب زمین که معادل 6000,000 مترمربع می‌شود اعمار می‌شود. پروژه مذکور شامل ساحات رهایشی، ساحات تجارتی، ساحات صنعتی، پارک‌های تفریحی، مکاتب، کلینیک‌ها و ساحات سبز می‌شود.

از جمله پروژه‌های که در حال اجرآ کار می‌باشد قرار ذیل است :

1-      سروی ساحه پروژه

2-      طراحی پلان تفصیلی

3-      آماده بودن اسناد لابراتوار خاکبرای روند تدارکاتی

4-      آماده بودن اسناد چاه تحقیقاتی برای روند تدارکاتی

 

پلان های آینده