Connect with us

د څیړنې او ښاري ظرفیت لوړونې مرکز

د څیړنې او ښاري ظرفیت لوړونې د مرکز معرفي، رغښتیزچارټ، وظیفوي مسولیتونه، کړنې، لاسته راوړنې او راتلونکې پلانونه

 د څېړنې او ښاري ظرفیت لوړونې مرکز، د ښار او کور جوړونې وزارت په چوکاټ کې د ۱۳۹۳ کال په مرغومې میاشت کې د  دوست هیواد جاپانې   په مالي ملاتړ، لومړی په کابل  بیا د هیواد په پنځو سترو ښارونو کې، د یاد هیواد له ۱۳.۳۷ میلیونه ډالره مرستې څخه  د  ۳  میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوی دی.

د غه مرکز د کیفیت څارنې او ښاري استوګنې د چټکې لړۍ د مدیریت په موخه، د ښار او کور جوړونې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شو.

·      په هیواد کې د ښاري استوګنې کیفیت لوړونه.

·      د ښاري ربړو لټون او د دغو ستونزو د حل لارو وړاندیز.

·      په افغانستان کې د ملي او نړیوالو بنسټونو، اړونده وزارتونو، پوهنتونونو  او خصوصي موسیسو تر منځ د ښي همغږۍ په موخه د میکانیزم جوړونه.

·      د ښاري ربړو د حل په منظوور ښاري سکټوري همکارانو ته د مناسبو حل لارو ور پیژندل.


رغښتیز چارټ

 

 

د ندې او مسولیتونه:

۱- د سروې ګانو، څېړنو او پلټنو په مټ د را ټولې شوې ډیټا شننه.

۲- په ښاري برخو کې دولتي، خصوصي او نړیوالو بنسټونو ته د صلاح او مشورې په موخه د خدمتونو وړاندې کول.

۳- د یوې ښاري مالوماتي زیرمې رامنځته کول.

۴- د علمي څېړنو تر سره کول.

۵- د سیمنارونو، کنفرانسونو او لکچرونو په مټ په ښاري چارو کې د ښکیلو دولتي، خصوصي او نړیوالو بنسټونو تر منځ د اړیکو د ټینګښت په موخه د لازمې همغږۍ رامنځته کول.

۶- د سیمنارونو، کنفرانسونو او لکچرونو په مټ د ښار او کور جوړونې وزارت د کارکوونکو، په ولایتونو کې د ښاروالیو او د نورو ښکیلو بنسټونو د کارونکو ظرفیت لوړونه.

په ۱۳۹۶ کال کې د څیړنې او ښاري ظرفیت لوړونې مرکز کړنې او لاسته راوړنې.

۱- د ۲۰ ښوونیزو تخصصي پروګرامونو جوړونه.

۲- د ۴۰ سرلیکه څېړنو بشپړونه.

۳- د ملي ښاري کنفرانسونو تر سره  کول.

۴- د علمي پالیسو طرحه او پراختیا.

۵- د زیانمن شوو ودانیو د بررسي، بیار رغونې او مقاوم سارۍ لپاره د طرحو جوړونه.

۶- د ښاري ګند دانیو د مدیریت طرحه جوړونه.

۷-  د ښاري عامه تشنابونو ایجاد.

۸- د ښاري چټلو اوبو د تصفیې په موخه د طرحو جوړونه.

۹- سیلانیانو لپاره د پالیسۍ جوړونې طرحه.

۱۰- په ښارونو کې د نوې کیدو وړ انرژي له پالیسۍ څخه کار اخیتسنه.

۱۱- د څېړنې او ښاري ظرفیت لوړنې مرکز د ودانیزو چارو بشپړونه او ګټې اخیستنې ته د دغې ودانۍ سپارل.

۱۲- په ښاري بنسټیزو برخو کې د څېړنې او خبرو اترو لپاره  زمینه برابرول.

په ۱۳۹۷ کال کې بنسټیزې کړنې او لاسته راوړنې

۱- د کارکونکو په کار ګمارنه او هغوی ته د دندو ویش.

۲- د څېړنو مرکز ته، د رضاکارانو غړو د را جلبونې په پار د طرزالعمل جوړونه.

۳- د  څیړنې ملي ښاري کمیټې ته د طرزالعمل جوړونه.

۴- د څېړنیزو مقالو د لیکنې لپاره د لیکنیز لارښود، د علمي مقالو د ارزونې په موخه د چک لیست جوړونه او د دغو علمي مقالو د لیکنې د فارمټ تنظیم.

۵- د څېړنې او ښاري مرکز څېړنیزې مجلې ته د اساسنامې جوړونه.

۶- د څېړنیزو پروژو لپاره د طرزالعملونو جوړونه.

۷- د څېړنیزو پروژو د پروپوزل لیکنې لپاره د فارمټ ترتیب.

۸- د پنځم ملي ښاري کنفرانس د مقالو د ثبتونې په موخه د ویبپاڼې جوړونه.

۹- په ولایتونو کې د ښار او کورجوړونې وزارت کارکونکو ته د ظرفیت لوړونې په موخه د ۱۵ ورځني ښوونیز سیمینار جوړونه.

۱۰- د پنځم ملي ښاري کنفرانس د تدویر په موخه د  جوړښتي، تدارکاتي او علمي چارو لپاره تیاری.

راتلونکې پلانونه

۱- د خبرو او بحثونو په لاره اچول.

۲- د ملي ښاري کنفرانسونو تدویر.

۳- د علمي څیړنو پیلول.

۴- د ښوونیزو پروګرامونو جووړل.

۵-  د مرکز د ازمایښت ځای فعالول.