Connect with us

افغانستان کرسی عضویت شورای عالی حکومتداری شهری جهان را به دست آورد

 

افغانستان کرسی عضویت شورای عالی حکومتداری شهری جهان را به دست آورد

سید سعادت منصور نادری، وزیر شهر‌سازی و مسکن به روز دو شنبه 8/5/2017 در بیست و ششمین اجلاس شورای عالی حکومت داری شهری جهان، کرسی عضویت افغانستان را رسما اشغال نمود. در پی تلاش های مداوم وزارت شهر‌‌سازی و مسکن در ایجاد پالیسی های مشخص مسکن سازی و توسعه شهری در کشور و ارایه پیشنهاد های مشخص در مورد افغانستان و کشور‌های آسیا و اقیانوسیه، در کنفرانس ترتیب اجندای بیست ساله (UN-HABITAT) و بسا دست آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملموس دیگر، افغانستان برای نخستین بار در کنار شمار دیگری از کشور ها نامزد عضویت در این شورا گردید و پس از رایزنی ها اعضای شورا از کشورهای مختلف دنیا، اکثریت آرا را به دست آورد.

     آقای نادری در این نشست در مورد چگونگی وضعیت و چالش های مسکن در افغانستان و منطقه سخنرانی نموده، پیشنهاد های مشخصی را از آدرس افغانستان به عنوان عضو رسمی این شورا پیشکش کرد. در ادامه این جلسه، تفاهم نامه همکاری های دو جانبه میان وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان و آقای جان کلاس ریس عمومی (UN-HABITAT) به امضا رسیده و نیز غرفه نمایش فعالیت های افغانستان در بخش مسکن و توسعه شهری نیز فعال گردید. عضویت افغانستان در این شورا، پیامد های ارزنده یی در زمینه رشد و توسعه شهرها و فراهم آوری حمایت های بزرگ جهانی در تهیه مسکن برای این کشور را درپی خواهد داشت.

     شورای عالی حکومتداری شهری جهانی که مرتبط به بخش اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN HABITAT) می باشد، پنجاه و هشت عضو فعال دارد که کشور های مختلفی در اطراف جهان را در بر می گیرد که در عرصه شهری کارکرد های موثری انجام داده و توانایی پیگیری و تطبیق برنامه های بخش اسکان بشر سازمان ملل (UN HABITAT) را دارا باشد و این اعضا توسط کمیته اجتماعی اقتصادی سازمان ملل تعیین می گردند.

     نقش عمده‌ی این شورا در راستای شهرنشینی پایدار و اسکان بشر و تطبیق اجندای 20 ساله شهری که در نشست سوم هبیتات در اکوادور ترتیب گردید، می باشد. 

این نخستین بار است که افغانستان عضویت این شورا را به دست آورد و وزیر شهرسازی و مسکن به عنوان نماینده سکتور شهری افغانستان، به دلایل مختلفی واجد شرایط این کرسی شناخته شده است.

در این نشست محترم نادری در مورد چالش ها و ارایه پیشنهادهای مشخص در عرصه شهری به نمایندگی از سکتور شهری افغانستان سخنرانی نموده، در نشست نظرخواهی نهایی برای ترتیب اجندای بیست ساله شهری برای جهان که در کشور اندونیزیا و در نشست نهایی سازی اجندای بیست ساله شهری برای جهان در کشور اکوادور نیز اشتراک و سخنرانی نمود که در نتیجه پیشنهاد های وزیر شهرسازی و مسکن در رابطه به سکتور شهری، برای نخستین بار وارد اجندای جهانی گردید.

موضوعاتی که موجب به دست آوردن این کرسی برای افغانستان گردیده است قرار ذیل است: تهیه، ترتیب و تطبیق کتاب وضعیت شهرهای افغانستان، کتاب آینده شهرهای افغانستان، برنامه های سکتور شهری در همکاری با نهاد UN-HABITAT، برنامه ملی اولویت شهری، برنامه شهر برای همه، برنامه شهری اعمار صلح برای افغانستان، برنامه LIVE UP یا استقرار عودت کننده گان، برنامه شهرهای پاک و سبز و بسا تلاش های دیگر برای بهبود وضعیت سکتور شهری.

زمانی که بیست و ششمین اجلاس شورای عالی حکومتداری شهری جهان در کشور نایروبی برگزار می گردید تا آن زمان افغانستان کرسی عضویت در این شورا را نداشت، اما وزیر شهرسازی و مسکن در کنار نامزدانی از کشورهای دیگر مانند میانمار و سایر کشورها این کرسی را به دست آورد.

مزایای عضویت شورای عالی شهری برای افغانستان
1- شامل ساختن چالش هاي سكتور شهري افغانستان و آسيا پاسفيك در اجنداي اين شورا و تفاضاي همكاري بين المللي
.
2- شريك ساختن برنامه هاي سكتور شهري با حمایت کنندگان و جلب همكاري از طريق اين شورا
.
3- مسير دادن و هماهنگ ساختن برنامه ها  و فعاليت هاي هبيتات در افغانستان و حوزه آسيا پاسیفيك
.

4- اتصال شهري افغانستان با ساير ممالك عضو و ممالك اشتراك كننده.

5- امضاي تفاهم نامه همكاري هاي دوجانبه كه آغاز آن با امضاي تفاهم نامه با جان كلاس ريیس اجرايه یي اسكان بشر ملل متحد بود.

ما می توانیم با استفاده از این امتیاز در زمینه های:

1-  شریک ساختن نظریات افغانستان درمورد تطبیق آجندای جدید شهری.

2- ترتیب پروپوزل و اخذ منظوری آن به سطح تمام ممالک،  در راستای رسیدگی به چالش های شهری افغانستان.

3- آگاهی دهی به جهانیان در رابطه به  فعالیت ها و دست آوردهای سکتورشهری کشورو جلب توجه و حمایت آنها.

4- داشتن حق رای در مورد تطبیق یا عدم تطبیق پروژه های هبیتات درسطح جهان.

5- داشتن حق رای در رابطه به انتخاب رییس و سایر اعضای هیات مدیره شورای عالی حکومتداری شهری جهان.

و شریک ساختن برنامه های سکتورشهری با حمایت کنندگان این سکتوردر سطح جهان، به گونه مطلوب و همه جانبه استفاده نماییم.

ملاقات های وزیرشهرسازی و مسکن در حاشیه این نشست

امضای تفاهم نامه همكاری های دوجانبه میان وزیر شهرسازی و مسکن و رییس عمومی UN-HABITAT:

تفاهم نامه همكاری های مزيد در بخش ارتقای ظرفيت و افزایش فعالیت های هبيتات در سكتور شهری میان وزیر شهرسازی و مسکن و آقای جان کلاس رییس عمومی UN-HABITAT به امضا رسید.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن در دیدار با آقای جان کلاس در حاشیه امضای این تفاهم نامه، روی موضوعات مشخص چون همكاری هبيتات در بازسازی و ايجاد ساحات عامه در دو طرف درياي كابل، ثبت و راجستر ساحات غيرپلانی، پروژه شهرهای مقاوم، بهسازی ساحه مسلخ هرات و ساير فعاليت های مؤثر ومثمر هبيتات صحبت نمود و با ابراز امتنان از فعالیت های این نهاد، بر بیشتر شدن فعاليت های هبيتات در هماهنگی با سكتور شهری افغانستان تاکید نمود.

وزير شهرسازي و مسكن از آقای جان كلاس دعوت نمود تا در چهارمين كنفرانس ملی شهری كه قرار است در ماه آگست سال جاری برگزار گردد اشتراك نمايد.

آقای جان کلاس ريس عمومي اجرائيوی UN-HABITAT با ابراز خجسته باد به وزیر شهرسازی و مسکن، به مناسبت دریافت عضویت شورای عالی حکومتداری شهری جهان، از حمايت وزير شهرسازی و مسكن از كاركردهای هبيتات در افغانستان سپاسگزاری نمود و دعوت وزير شهرسازی و مسکن را برای اشتراک در چهارمین کنفرانس ملی شهری پذيرفت.

دیدار وزیر شهرسازی و مسکن با وزیر انکشاف اقتصادی کشور پولند

وزیر انکشاف اقتصادی کشور پولند در حاشیه بیست و ششمین اجلاس شورای عالی حکومتداری شهری در نایروبی، با وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان دیدار کرد.

درين ملاقات، وزير انكشاف اقتصادی پولند ضمن ابراز تبريكی برای دریافت عضویت دایمی افغانستان در شورای عالی حکومت داری شهری، به همكاری در بخش تكنالوژی پيش ساخت، پلانهاي شهری، و ارتقای ظرفيت در سکتور شهری افغانستان تاکید کرد.

وزیر شهرسازی و مسکن با سپاسگزاری از همکاری های این کشور با افغانستان، به روابط موثر و همکاری های دوجانبه در سکتور شهری میان این دو کشور تاکید نموده و از آماده گی سکتور شهری افغانستان برای ایجاد زمینه های ارتقای ظرفیت سخن گفت.

دیدار وزیر شهرسازی و مسکن با وزیر انکشاف شهری، مسکن و کاهش فقر کشور هندوستان

وزير شهرسازی و مسکن، در ملاقات با آقای ویکیا نایدو وزیر انکشاف شهری، مسکن و کاهش فقر کشور دوست هندوستان از همكاري هاي همه جانبه این کشور از جمله اعمار ساختمان پارلمان جديد افغانستان و بند برق سلما، قدر دانی کرده ابراز داشت كه افغانستان با چالش بزرگی در تهيه مسكن به ویژه برای عودت كنندگان روبرو است و در چنين موقع حساس، کمک ۵۰۰ میلیون دالری کشور دولت هندوستان در خصوص مسکن سازی در افغانستان یک پشتوانه محکم برای حل این معضل به شمار می رود.

     پس از آن که نخست وزیر کشور دوست هندوستان در ملاقات با جلالتمآب ريیس صاحب جمهور افغانستان اعلان كمک بلاعوض يك میليارد دالری با افغانستان را نمود، وزارت شهرسازی و مسکن پس از تلاش های متداوم موفق شد تا جانب هند را قناعت بدهد تا بيشتر از ٥٠٠ میليون دالر از مجموع این کمک در بخش مسكن برای عودت كنندگان به مصرف برسد و پس از پذیرفته شدن این موضوع از سوی کشور هند، پلان های ابتدايی كه از جانب هند تقاضا گرديده بود از سوی وزارت شهرسازی و مسکن ترتیب شده و اکنون منتظر منظوری از جانب كشور دوست هند است.

     محترم نادری در این دیدار تاکید نمود كه اين همكاری هند در بخش مسكن، بی سابقه بوده و تقاضای ما اينست كه هر چه زودتر بتوانيم كار عملی اين پروژه را آغاز کنیم.

وزیر انکشاف شهری، مسکن و کاهش فقر کشور هندوستان در این دیدار تاکید داشت كه کشورش همواره در کنار افغانستان بوده و پروژه مسكن قابل استطاعت كه از جانب دولت هند عملی خواهد شد، يكي از پروژه های بزرگ و از شمار اهداف اساسی ما مي باشد.

رونمایی از نخستین کتاب معلوماتی مسكن در افغانستان

برای نخستین بار، افغانستان صاحب كتابی شد كه معلومات جامع و مشخصات دقيق مسكن در آن گنجانيده شده است.
سيد سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن يكجا با آقای جان کلاس رییس عمومی
UN-HABITAT كتاب "مشخصات مسكن در افغانستان" را رونمایی کرد.

     نسخه های اين كتاب به زودی در دسترس همه نهادهای دولتی و خصوصی قرار خواهد گرفت تا در روشنی معلومات دقيق در مورد مسكن، پلانهای مشخصی در رابطه به مسكن طرح کنند

     آقای جان کلاس در این برنامه، از تلاش های سكتور شهری به ویژه وزارت شهرسازی و مسكن قدردانی نموده و تعهد سپرد كه هبيتات همواره در هماهنگی با سكتور شهری برنامه های خويش را در جهت ارتقای ظرفيت و سایر موارد تطبيقی افزايش خواهد داد.

محترم نادری تاکید نمود، که اين اقدام بی‌سابقه در همين‌جا به پايان نرسيده و قدم بعدی، ترتيب پاليسی جامع مسكن است كه به اساس معلومات همين كتاب ترتيب خواهد گرديد و در نهایت، قدم اخير ترتيب استراتيژی تطبيقی خواهد بود.

در ادامه، وزير شهرسازی و مسكن و آقای جان كلوز غرفه نمايش معلومات وزارت شهرسازی و مسکن را نیز در نایروبی افتتاح نمودند

افغانستان برای نخستین بار گفتمانی را در مورد افغانستان در مرکز هبیتات میزبان شد

برای اولین بار افغانستان در شهر نایروبی کینیا گفتمان بزرگ UN-HABITAT را در مورد افغانستان میزبان شد.
درین گفتمان، وزیر شهرسازی و مسکن با اعضای مجلس، در مورد برنامه‌های سكتور شهری افغانستان بحث و گفتگو نمود و از فرصت‌ها و چالش‌ها ياد آور شد.

     همچنان همايون فيض ريس پاليسی و پلان وزارت شهرسازی و مسکن، معلومات مفصلی در مورد برنامه‌های سكتور شهری جهت تطبيق اجندای جديد شهری با در نظرداشت اهداف انكشاف پايدار پيشكش نمود.

     در این گفتمان، اشتراك كنندگان از ساير ممالك، نظريات خويش را در مورد برنامه های سكتور شهری شريك ساخته و از تعهد افغانستان در تطبيق اجندای جديد شهری استقبال کردند و گام های سنگین افغانستان به سوی انکشاف و توسعه را به ویژه با در نظرداشت اخبار جنگ و ناامیدی که از افغانستان به نشر می رسد، امیدوار کننده خواندند.

     وزیر شهرسازی و مسکن، از کمبود 1.55 ميليون واحد مسكونی در افغانستان سخن گفت و تاکید کرد که بحث تهيه مسكن در محور برنامه های وزارت شهرسازی و مسكن قرار دارد و اضافه داشت همان طوری که بحث مسكن در محور اجندای جديد شهری جهانی قرارداد، در محور برنامه ملی اولويت شهری افغانستان نیز قرار دارد.

     وزير شهرسازی و مسکن در این نشست در مورد گام های برداشته شده در رابطه به مسکن از سوی این وزارت سخن گفت و افزود که در چارچوب برنامه اولويت ملی شهری که دارای سه ستون است، ستون دوم آن را مشخصاً به مسكن و خدمات، اختصاص داده شده است. وزیر شهرسازی و مسکن افزود که ایجاد معینیت مسکن در چارچوب تشکیلات این وزارت و امضا تفاهم نامه های همکاری با کشور چین در رابطه به ساخت ده هزار واحد مسکونی و با کشور های قطر و هند نیز در رابطه به ساخت و ساز مسکن و ترتیب برنامه ملی گام های موثر ما در جهت کار برای مسکن سازی در کشور به شمار می رود.

در این نشست، سایر اشتراک کنندگان نیز از تلاش های وزارت شهرسازی و مسکن در راستای تهیه و تطبیق برنامه های جامع مسکن قدردانی نموده و از وزیر شهرسازی و مسکن خواستند تا تجارب خویش را با سایر کشورها نیز شریک سازند

تهیه و ترتیب کننده گزارش: حامیه نادری