معین امور ساختمانی

زند گی نامه محترم دیپلوم انجنیر امرالدین سالک  معین امور ساختمانی

محترم دیپلوم انجینیر امیرالدین سالک فرزند حاجت میر، در سال 1338 هـ.ش در ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود، دوران مکتب را در همان ولایت سپری کرد و در سال 1359 هـ.ش ازرشته سیول فاکولته انجنیری پوهنتون کابل فارغ التحصیل گردیده است.موصوف علاوه به زبان های ملی ( دری وپشتو)، به زبان انگلیسی نیز تسلط داشته وبه زبان هالندی بلدیت دارد.

فعالیت ها: آقای سالک در بخش های مختلف فعالیت های ارزنده ی داشته است که به برخی از آن ها به شرح ذیل اشاره می گردد:

*- انجنیردیزاین دربخش ساختمان وزارت آب وبرق طی سال های (1361-1362 هـ.ش).

*- معاون پروژه ساختمانی تعمیر هجده منزله وزارت مخابرا ت درچوکات دستگاه ساختمانی افغانی وزارت امور ساختمانی وقت (شهرسازی فعلی) طی سال های (1363-1366 هـ.ش).

*- رییس کمیته عمران وباز سازی زونمرکز و انجنیر در مؤسسه ویتا درولایت های: پروان و کاپیسا طی سال های (1367-1372 هـ.ش).

*- معین تخنیکی وزارت شهرسازی ومسکن در سال (1375 هـ.ش).

*- رییس تدویر ومراقبت مکروریانهای وزارت شهرسازی ومسکن طی سال های (1374-1375 هـ.ش).

*- انجنیر ساختمانی درپروژه های سرکسازی کمپنی دیلوکاترامریکایی درشهر ابوظبی امارات متحده عربی طی سالهای (1998-2000 میلادی).

*- استاد فاکولته انجنیری پوهنتون کابل طی سال های (1374-1375هـ.ش). در ضمن اجرای وظایف دولتی.

*- معاون ساختمانی وزارت دفاع ملی درسال (1381هـ.ش).

*- معین ساختمانی شاروالی کابل طی سالهای (1381- 1383 هـ.ش).

*- مشاور تخنیکی مقام وزارت فواید عامه طی سال های (1383الی نیمه 1387 هـ.ش)

*- پراجکت دایرکتر پروژه های بانک آسیایی طی سال های (1387- 1389 هـ..ش)

از سال 1389 الی کنون به حیث معین امور ساختمانی وزارت امور شهرسازی ایفای وظیفه می نماید.

  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه