معین مسکن

 

زندگی نامه محترم اجمل شمس معین مسکن وزارت شهرسازی ومسکن

محترم دیپلوم انجنیر اجمل شمس در سال 1972 میلادی در ولایت کنر متولد گردیده و تحصیلات عالی خویش را در رشته انجنیری در یکی از دانشگاه های پشاور به پایان رسانده  و سپس منحیث استاد در دانشگاه مذکور به تدریس ادامه داده است و در سال 2002 میلادی ماستری خویش را در بخش مدیریت منابع آبی و محیط زیست از پوهنتون داکوتا ایالات متحده امریکا بدست آورده و بعدا در ایالت فلوریدا امریکا به حیث متخصص زیربنا ایفای وظیفه نموده است و همچنان وی در پست های مختلف مانند: رییس برنامه آب وزیربنا سازمان جهانی مهاجرین، رییسدیپارتمنت انجنیری پروگرام همبستگی ملی در وزارت احیا وانکشاف دهات، رییس پالیسی و پلان وزارت شهرسازی ومسکن، مشاور جلالتمآب داکتر اشرف غنی در کمسیون روند انتقال امنیت، مشاور ارشد تخنیکی در اداره زون پایتخت و اکنون به حیث معین مسکن وزارت شهرسازی ومسکن ایفای وظیفه می نماید.