متخصص اطلاعات و ارتباطات عامه-برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Media-Journalism
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 14-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 5 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس در رشته ادبیات و علوم اجتماعی , ژورنالیزم , حقوق و علوم سیاسی
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

شرح وظایف:

1- مشوره های علمی در عرصه غنی سازی مطبوعات.

2- هماهنگی لازم با رسانه های خارجی  و داخلی.                                                                              

3- مشوره های اساسی جهت نشر وپخش اعلامیه مطبوعاتی.

4- همکـــاری جهــت تأمیــــن ارتبـــــاط با سفــارتخــانـــــه ها.

5- مشوره دهی جهت ترتیب پلان استراتژیک وسایر موضوعات در ریاست مربوط.

6- ارایه نظریات به خاطر ایجاد و طرح برنامه های مؤثر برای تقویه مطبوعات ریاست اطلاعات وارتباط عامه.

7- مشوره های ضروری در ارتباط به پالیسی نشرات و مطبوعات وزارت شهرسازی و مسکن طبق قانون. 

8- بررسی و تحلیل وضعیت رسانه ها  در امور شهرسازی همزمان با فراهم آوری روش های بهتر جهت ارتباطات و معلومات.

9- اجرای سایر وظایف در مطابقت به قانون.

Job Requirements:

حصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.درجه تحصیل:

لیسانس در رشته های ژورنالیزم، ادبیات، علوم اجتماعی، حقوق وعلوم سیاسی. به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه:

5 سال مرتبط به وظیفه. 

3.مهارت ها:

1- تسلط بر زبان های ( پشتو، دری و انگلیسی).

3Office  به پروگرام های کمپیوتر آشنایی داشته باشد

 

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
Email Mail Webmail