انجنیر برنامه ریزی شهری- برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 09-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 3 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس در رشته شهرسازی
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

مسئولیت های وظیفوی

کمک به برنامه ریزی برای ایجاد انواع شهرک های مسکونی و ارائه پیشهنادات جهت برنامه ریزی برای ایجاد شهرهابا توسعه پایدار
ارائه پیشنهادات جهت برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرهای جدید
بررسی نتایج و اثرات انواع پروژه های انکشافی روی مسایل شهری و شهرنشینی
برنامه ریزی و اخذ تدابیری برای کاهش اثرات سوء زندگی شهری بر روی محیط زست شهری
بررسی مکان یابی عناصر و کاربریهای گوناگون شهری برای مسکن شهری
اجرأ و تسهیل ورکشاپ های آموزشی برای کارمندان پروژه ها، وزارت شهرسازی، کارمندان دولتی و سکتور های شهری مبتنی بر نیاز های آنها
اشتراک در ورکشاپ ها و سمینار ها ارائه شده از طرف وزارت شهر سازی ومسکن و یا ارگان های دیگر
بررسی روش‌های توسعه پلانهای های شهری در بخش مسکن
بررسی مشکلات و وضع موجود مسکن در افغانستان و ارائه راه‌حل‌ها برای کاهش مشکلات
بررسی‌های اولیه اقتصادی و فنی پروژه‌های مسکن شهری و ارزیابی آنان
ترتیب گزارش کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مطابق پلان کاری ریاست تخنیکی مسکن
اجرای سایروظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین،مقررات واهداف وزارت.

 

 

Job Requirements:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم

حداقل درجه تحصیل

دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس و به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت دارد.

رشته تحصیلی: شهرسازی

تجارب لازمه (نوع و مدت تجربه)

حداقل 3 سال تجربه در ساحه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

مهارتهای دیگر (کورسهای کوتاه مدت، آموزشهای داخل خدمت و غیره

توانایی کار با پروگرام های کامپیوتری عمومی (ورد، اکسل، پاورپوینت و ...)و پروگرام های مورد استفاده در برنامه ریزی شهری از قبیل GIS, City Engine, Sketch up

آشنایی کامل با لسان انگلیسی

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
Email Mail Webmail