انجینر ابرسانی- برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 07-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 3 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس در رشته آبرسانی
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

مسولیت های وظیفوی:

برنامه ریزی طرح و دیزاین تخنیکی شبکات آبرسانی و فاضلاب در مطابقت به پلان آمریت طرح و دیزاین ریاست تخنیکی مسکن به طور (ماهوار، ربعوار و سالانه)
طرح  و دیزاین شبکه های آبرسانی و فاضلاب داخلی و خارجی ساختمانها و تاسیسات مسکونی
ترتیب لست مشخصات قیمت دار و برآورد اولیه سیستم آبرسانی و فاضلاب طبق اساسات تخنیکی در پروژه های مسکونی
مرور و ارزیابی سایر پلانهای آبرسانی و فاضلاب جهت ارائه نظریات اصلاحی
طرح و دیزاین شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون داخلی ساختمان های مسکونی
طرح و دیزاین شبکات خارجی آبرسانی و کانالیزاسیون در مجتمع های مسکونی
تامین هماهنگی های لازم با ادارات ذیربط جهت برنامه ریزی برای شبکات داخلی و خارجی مجتمع های مسکونی
ارتقاء سطح دانش مسلکی کارمندان ذیربط مرکز و ولایات
تهیه و ترتیب مقررات، رهنمودها و طرزالعملهای کاری جهت بهبود امور مسکن
ترتیب پروپوزال های شبکات آبرسانی و فاضلاب
تامین و تحکیم روابط کاری با دست اندرکاران امور محوله
اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت

Job Requirements:

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حداقل درجه تحصیل

لیسانس و به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود
رشته تحصیلی: آبرسانی و کانالیزاسیون

تجارب لازمه (نوع و مدت تجربه)

حداقل 3سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را داشته باشد

مهارتهای دیگر (کورسهای کوتاه مدت، آموزشهای داخل خدمت و غیره)

بلدیت به پروگرام EPANET
آشنایی با GIS
آشنایی با انواع آزمایش های مربوط به کیفیت آب و فاضلاب مانند BOD، TSS و غیره
توانایی کار با پروگرام های کامپیوتری عمومی (ماکروسافت آفیس)
آشنایی با لسان انگلیسی و ترجمه به یکی از لسانهای ملّی

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
 
Email Mail Webmail