Connect with us

برنامه زیرساخت شهری

زیرساخت های شهری بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تاسیسات و تجهیزات شهری عوامل عناصر و فرایندهایی از کالبد و فضای شهری هستند که زندگی شهروندان را تسهیل می کنند که تبلور فیزیکی موسسات و نهادهای عمومی در شهرها و آبادی ها نیز محسوب می گردند.زیرساخت های شهرها اعم از کلان و خرد دارای اهمیت زیادی می باشد که اساس و تهداب پلان گذاریهای شهری را تشکیل می دهد. شهرها، زمانی به شکل درست رشد و توسعه پیدا می نمایند که زیرساخت های آن معیاری و بااستندرد بنیان گذاری شده باشند. اکثر شهرهایی که در دنیا به صورت مناسب رشد و توسعه یافته اند از تهداب گذاری معیاری برخوردار بوده و تمام زیربناهای آن ها به صورت اساسی طراحی شده است. وزارت شهرسازی و مسکن، به حیث سازمان رهبری کننده سکتور شهری در کشور تلاش می نماید تا با چالش های موجود در بخش زیرساخت های شهری مقابله نموده و در این راستا تا حال گام های موثری را برداشته است.

طرح و دیزاین زیربناهای تخنیکی

وزارت شهرسازی و مسکن، در سال گذشته توانسته است که 141 پروژه را در بخش های سرک سازی، آبرسانی، تصفیه فاضلاب، سرک سازی، طرح و دیزاین شهرک های رهایشی و فراهم سازی خدمات شهری برای ساکنان شهرهای تازه احداث شده و شهرک های که قبلاً به بهره برداری سپرده شده را اجرا نماید. وزارت شهرسازی و مسکن طرح ها و پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت ترانسپورت شهرها، طراحی و دیزاین نقشه ترمینال های مختلف شهری در کابل و ولایات را تدوین و به مقام ریاست جمهوری و اعضای کابینه و سایر مقامات ذی صلاح ارایه نموده است. در سطور ذیل لیستی از فعالیت هایی که  در بخش زیربناها از سوی این وزارت انجام داده است در چند مورد مطرح شده است.

طرح و دیزاین بهبود وضعیت ترانسپورت شهری و طرح پیشنهادی

در حال حاضر تمام شهرهای کلان افغانستان، از وضعیت نابسامان ترانسپورتی رنج می برند و این موضوع، چالش های عمده‌ای را برای شهروندان کشور به وجود آورده است. این ناهنجاری های بخش ترانسپورت در شهر کابل از سایر شهرهای کشور بیشتر است. وزارت شهرسازی و مسکن، مطالعاتی را در این راستا انجام داده و طرح های زیر را جهت بهبود وضعیت کنونی ترانسپورت روی دست دارد:

        طرح پیشنهادی استیشن زنده بانان طی دو وریانت (ملی بس موجوده).

        طرح پیشنهادی ترمینال شرق واقع پل چرخی کابل طی دو وریانت.

        پلان مسیر گردش بس های شهری استیشن بس زنده بانان.

        برآورد تخمینی استیشن بس زنده بانان و ترمینال شرق واقع پل چرخی کابل.

        طرح مقدماتی ترمینال باربری و مسافربری دروازه غربی شهر کابل طی دو وریانت.

        ارایه طرح و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت ترانسپورت شهری به شورای وزیران.

دیزاین و ساخت سرک ها

در تمام شهرها، سرک‌ها و جاده هااز زیربناهای اساسی آن به حساب می آید و شهرهایی به خوبی رشد و توسعه پیدا می نمایند که از سرک های معیاری و استندرد برخوردار باشند، در این راستا نیز وزارت شهرسازی و مسکن، کارهای چشم گیری انجام داده است که شامل اعمار سرک های حلقوی شهرهای مرکز و ولایات همچنان در بخش دیزاین سرک های شهرک های که تحت کار وزارت می باشد نیز می گردد.

طرح و دیزاین سیستم های آبرسانی و فاضلاب

اولویت دیگر شهرهای کشور تهیه آب آشامدنی صحی و ساخت کانالیزاسیون های شهری می باشد و وزارت شهرسازی و مسکن در این مورد نیز کارهای ارزنده در شهر کابل و سایر شهرهای کشور انجام داده است که شامل شهرک های که قبلاً ساخته شده و یا شهرک های که در حال ساخت اند در مرکز و ولایات می گردد. طرزالعمل ها و رهنمود های نیز در بخش آبرسانی و کانالیزاسیون برای تعیین و کنترول قیمت آب برای شرکت های خصوصی آبرسانی تهیه نموده است همچنان طرح زون بندی شهر کابل را جهت تعیین تصفیه خانه های فاضلاب انتقالی و تصفیه خانه لجن انسانی، پلان جدید برای مدیریت درست حفظ‌الصحوی، طرزالعمل ساختمان های پایدار از دیگر کار کردهای این بخش می باشد.

آموزش و ظرفیت سازی

آموزش و ظرفیت سازی یکی از اولویت های اساسی وزارت شهرسازی و مسکن می باشد که برای آموختن دانش جدید و تجربه های نو در سطح ملی و بین المللی تلاش می نماید، در یک سال اخیر برنامه های ذیل در راستای افزایش توانمندی کارمندان و انجنیران و افزایش ظرفیت سازی افراد در این وزارت انجام شده است.

        ایجاد تیم های کاری مخصوصاً در بخش دیزاین پروژه ها.

        دایر نمودن برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان این وزارت. 

        ترویج کارهای گروهی در سطوح مختلف در عرصه دیزاین زیربناهای تخنیکی.

        اشتراک در سمینار آموزشی تحت عنوان (Sustainable Transportation Planning) در کشور جاپان؛

        اشتراک در سمینار آموزشی تحت عنوان (ONE BELT ONE ROAD) در جمهوری خلق چین

اصلاحات در امور اجرائیوی وزارت ومبارزه با فساد

  • نهائی سازی قانون شهرسازی.
  • نهائی سازی پلان استراتیژیک 5 ساله وزارت.
  • امضای تفاهم نامه با کمیسیون خدمات ملکی جهت ریفورم تصدی های سه گانه برای عرضۀ خدمات بهتر.
  • تغیرنام وزارت از شهر سازی به وزارت شهرسازی و مسکن بمنظور بذل توجه خاص به مسکن، بالخصوص مسکن قابل استطاعت.
  • برای اولین مرتبه امضای تفاهم نامه با اتاق صنایع و معادن افغانستان جهت استفادۀ از تولیدات ساختمانی داخلی در پروژه های ساختمانی

مشکلات و چالش های عمده در بخش زیربناهای شهری

     کمبودی ظرفیت تخنیکی و مدیریتی خصوصاً در سکتور شهری غرض نیازمندی های عمده وزارت؛

        عدم توجه به تمویل کنند گان و جامعه جهانی برای تأمين مصارف انکشاف سکتور شهري؛

        عدم منظوری به موقع تخصيص بوديجه وزارت از جانب وزارت محترم مالیه؛

        کمبود وسایط و تجهیزات جهت رفع نیاز مندی های وزارت در عرصه انکشاف شهری.