Connect with us

برنامه مسکن

از آنجایی که وزارت شهرسازی ومسکن مؤظف به تأمین مسکن مناسب، برای شهروندان افغانستان است و از گذشته تا حال در زمینه تهیه مسکن مناسب برای شهروندان، فعالیت های زیادی را انجام داده است.  با توجه به همین مکلفیت ها و بتأسی از ماده (14) قانون اساسی، وظیفه خود می داند تا مسکن قابل استطاعت (فراهم سرپناه ارزان با اقساط طویل المدت برای طبقه کم درامد جامعه) را مهیا سازد. بی سرپناهی مزمن شهروندان افغانستان ایجاب می کند که پالیسی ملی مسکن، تأمین سرپناه و برنامه اعمار آن، متناسب با امکانات و ظرفیت های دولت و استراتیژی انکشاف ملی تهیه و تدوین شود. 

فراهم سازی مسکن معیاری و قابل استطاعت برای شهروندان

وزارت شهرسازی و مسکن با دیدگاه (داشتن شهرهای معیاری با تحرک اقتصادی و مسکن قابل استطاعت) و ماموریت، ایجاد هماهنگی میان سکتور شهری و ترتیب پالیسی های جامع به منظور بهبود وضعیت شهرها و دسترسی به مسکن قابل استطاعت و مسکن مناسب، وظایف خویش را دنبال می نماید. اینکه چالش کمبود مسکن در افغانستان بنابر عوامل مختلف از جمله جنگ های خانمانسوز، مهاجرت ها و بازگشت ها، ازدیاد نفوس و تشدید شهرنشینی، به یک معضله جدی مبدل شده است و بنابر گزارش های فعلی این وزارت در حدود 15 سال گذشته تعداد نفوس شهرنشین از ده درصد به بیش از سی درصد رسیده است و حداقل نیاز به دو میلیون مسکن در حال حاضر در کشور است، در همین راستا رهبری وزارت شهرسازی و مسکن تلاش نموده است تا سیستم منظم و پایداری برای ایجادمسکن و رفع این معضل ایجاد نماید تا همه اقشار جامعه در سطوح متفاوت اقتصادی بتوانند از مسکن معیاری بهره مند شوند.

در جمع برنامه های بزرگ برای مسکن می توان از موارد زیر نام برد:

طرح جامع مسکن

طرح جامع مسکن، بستری است که وجوه مختلف بحران مسکن امروز افغانستان را بررسی می کند و برای هر وجه راهکاری مناسب پیشنهاد می شود. این طرح تلاشی است مسلکی و همه جانبه بر بنیاد مطالعات علمی و منطقی، که هدف آن ارائه راهکارهایی پایدار برای بررسی و حل موضوع مسکن است. اولین تلاش همه جانبه و متعهدانه دولت افغانستان برای سازماندهی و همسو کردن دست‌اندرکاران سکتور شهری جهت ایجاد مسکن مناسب برای افغان‌ها است. دوره اعتبار این طرح پنج سال است.

اولویت بندی شهرها جهت انکشاف مسکن

انکشاف متوازن مسکنو توزیع عادلانه مسکن نظر به ضروریات مردم و فاکتورهای انکشافی منطقوی.

طرح معیاری سازی شهرک های عودت کنندگان و بیجا شدگان و شهرک های معلمین

رهنمود دیزاین مسکن قابل استطاعت

اعتلای فرایند دیزاین نظام مند مسکن قابل استطاعت در سطح کشور، تأمین عدالت و توسعه پایدار در بخش مسکن و آشنایی متخصصین کشور با مفاهیم مسکن قابل استطاعت.

مسوده تجدید طرزالعمل ثبت و راجستر شرکتهای ساختمانی خصوصی

نرم افزار محاسبه برآورد قیمت دار ساختمان

این سیستم به سهولت و دقت تمام قیمت تمام احجام را با استفاده از لایحه طاقت کار بدست می آورد و قیمت نهایی پروژه را با دقت بسیار بالا محاسبه می کند.

دیتابیس معادن و  مواد ساختمانی محلی

ایجاد دیتابیس سیستم های ساختمانی

دیتابیسی متشکل از 60 سیستم ساختمانی که می تواند منجر به ساخت سکونتگاه‌هایی مستحکم تر، با دوام تر و در عین زمان ارزان تر شود.

دست آورد ها در عرصۀ تهیه مسکن

 • تکمیل و به بهره برداری سپردن 8  بلاک شهرک رهایشی خوشحال خان با ۳۲۰ واحد مسکونی
 • تکمیل و به بهره برداری سپردن فیز اول شهرک رهایشی خواجه رواش شامل 77 بلاک با 2015 واحد مسکونی
 • تکمیل کار اعمار 3330 آپارتمان پروژۀ شهرک رهایشی امارات متحدۀ عربی که اکنون آماده افتتاح میباشد.
 • برای اولین بار ایجاد طرح مسکن قابل استطاعت و جلب و جذب سرمایه گذاری بیرونی در این راستأ از جمله وعده اعمار  ده هزار واحد مسکونی  از طرف کشور چین،  یک هزار واحد مسکونی به کمک بلاعوض کشور قطر
 • عقد قرارداد احیای مجدد فابریکه صنعت ساختمانی پیش ساخت با کمپنی ترکی (ویفا) که اینک ساحه فابریکه آماده بوده و نصب ماشین آلات آن جریان دارد و قرار است تا هشت ماه آینده عملا تولید قطعات پیش ساخت با مقدار ابتدایی 162000 متر مربع آغاز گردد.
 • دریافت حمایت 450 میلیون دالر از کمک های کشور هندوستان در ساخت و ساز مسکن
 • طرح و دیزاین  4000 واحد مسکونی در ساحه قاسم آباد بهسود ننگرهار برای بازگشت کننده گان
 • طرح ودیزاین چهارشهرک برای قالیبنافان در ولایات ننگرهار، کابل، بلخ و کندز
 •  ترتیب برنامه ایجاد سیستم قرضه رهنی مسکن و هماهنگی با بانک مرکزی و بانک ملی افغانستان
 • طی مراحل اساسنامه صندوق وجهی مسکن.
 • ترتیب برنامۀ ملی مسکن.
 • ترتیب پالیسی مسکن
 • ترتیب برنامه دایمی برای اسکان عودت کنندگان و بیجا شدگان در همکاری با UNHCR.
 • نهایی سازی پالیسی بهسازی ساحات غیر پلانی.
 • تکمیل نقشه ها و آغاز کار اعمار 1400 واحد مسکونی فاز اول پروژه ده هزار واحد مسکونی به حمایت کشور چین در ساحه نیله باغ کابل و تکمیل نقشه های واحد های مسکونی شهرک قطر.