اعلان داوطلبی

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت شهرسازی و مسکن

ریاست تدارکات

اعلان داوطلبی

دانلود اعلان ضرب العجل تسلیمی آفر تاریخ نشر توضیحات داوطلبی
  دانلود 30 عقرب 1396 09 عقرب 1396 داوطلبی اعمار مسجد خرقه مبارک بدخشان
  دانلود 28 عقرب 1396 2 عقرب 1396 اعمار مقبره شهدای تپه وزیر محمد اکبر خان
دانلود

25 دلو 1396

25/جدی/1396

پروژه ترمیم و تحکیمات اساسی قصر دارالامان